Stikkord: HMS ledelse

Kristine Myre Pérez starter hos Proactima

Proactima styrker teamet og har gleden av å introdusere Kristine Myre Pérez som nytt medlem i organisasjonen vår.

Kristine har bakgrunn fra oljeselskaper og boreentreprenører, samt fra offentlig helsevesen, og har hatt ulike roller for en rekke oljeselskaper som OMV, Neptun Energy, Eni Norge og Vår Energi, hvor hun har erfaring med arbeid både onshore og offshore. Hun har omfattende og solid erfaring fra kvalitetsledelse, HMS-ledelse og risikostyring og har også jobbet med beredskap, granskingsledelse, regelverk og styringssystemer.

– I mitt arbeid er jeg opptatt av kontinuerlig forbedring av forhold og systemer, og at systemene må være brukervennlige for å være nyttige, understreker Kristine.  

Kristine har en mastergrad i samfunnssikkerhet med fag som blant annet strategi, risikobasert styring, regulering og tilsyn, og en Executive Master of Business Administration fra Universitetet i Stavanger.

Vi ønsker Kristine velkommen til Proactima!