Stikkord: IEA

Det som var rett i går behøver ikke være rett i dag. Men skal det hindre oss fra handling?

For seks år siden satt jeg og lyttet på et Future Outlook foredrag av en ung og lovende representant fra det internasjonale Energibyrået IEA. IEA var invitert til Norges størst olje og energi konferanse ONS for å fortelle om fremtidens energibehov. Jeg jobbet på den tiden med å pakke og frakte hydrogen til andre deler av verden.

Etter foredraget var det kun jeg som løftet hånden og stusset på hvorfor ikke hydrogen var inkludert i fremtidsscenarioene. Litt forfjamset sa representanten at hydrogen ikke hadde noen signifikant plass eller fremtid i IEA sitt arbeid.

Neivel? Vi som jobbet med hydrogen synes dette var merkelig (IEA har bommet på flere prognoser tidligere). Vi fortsatte likevel vårt arbeid med hydrogen til tross for IEAs konklusjoner og snakket blant annet med Fylkeskommunen i Rogaland som på den tiden hadde investert i bio-gass. I dag har fylkeskommunen endret dette og investert i flere hydrogenprosjekter. Mens biogass ennå ikke har kommet ut av startblokken. Internasjonalt har hydrogen vokst betraktelig, og i dag er det helt klart en integrert del av det grønne skiftet. Prosjektene har kommet så fort at det nå er etterspørsel etter nok fornybar energi til å mette behovet.

Denne historien beskriver kanskje den største utfordringen i det grønne skiftet. Skal vi foreta oss noe eller skal vi vente på vitenskapelige konklusjoner? Det siste kan noen ganger ta tid. Vi velger å mene at den minste risikoen er å komme i gang 😊