Stikkord: Jobbmuligheter

Hvordan påvirker digitalisering risikobildet?

Proactima ser nå etter to gruppeledere som blir sentrale for selskapets videre vekst inn i en stadig mer digitalisert arbeidshverdag.

Rune Winther har nylig gått inn som avdelingsleder for Utvikling og Innovasjon i Proactima, og han ser frem til å jobbe tett med de to nye gruppelederne.

— Ja, nå ser vi etter Gruppeleder for risikostyring og virksomhetsstyring, og så ser vi etter Gruppeleder for Risikoanalyse.

Rune Winther

Rune Winther er selv relativt ny i Proactima. Vi spør han om hva som gjorde at han takket ja til sin jobb i selskapet.

— Jeg opplever Proactima som et søkende selskap som har de riktige ambisjonene for å være best. Vi konkurrerer ikke i et norgesmesterskap, men i et verdensmesterskap. Og vi har gode forutsetninger for å lykkes.

2021 – Et helt nytt risikobilde

Rune Winther forteller at kunstig intelligens, som har vært hypet siden 60-tallet, nå er et tema som må tas virkelig på alvor i risikomiljøene.

— Den teknologiske utviklingen ser nå endelig ut til medføre at AI virkelig tar av. Mulighetene, og utfordringene, AI medfører vil sette oss på prøve.

Han trekker frem selvkjørende biler som et eksempel som skaper utfordringer med tanke på risikobildet.

Selvkjøring i nye bilder baserer seg på til dels store datamengder fra en rekke sensorer, og algoritmer som skal gjenkjenne bl.a. hindringer.

Skal et slikt system være sikkert må det for eksempel lære seg å bremse dersom et barn løper ut i veien. Samtidig kan det være farlig dersom bilen bråstanser i tide og utide, og at det derfor bør kunne ifentifisere ikke-farlige objekter, som f.eks en plastpose som blåser over veien.

Men, hvordan sikrer vi at den selvkjørende bilen evner å identifisere et lite barn som ahr trukket på seg en plastpose eller en badering?

Rune Winther forklarer at dette bare er ett eksempel på nye utfordringer, i en verden som stadig blir mer digitalisert og sammensatt.

— En viktig trend nå er at «alt koples sammen med alt», fordi det er dette som i mange tilfeller gir de virkelig store synergieffektene. Dette er i motsetning til de tradisjonelle prinsippene som i stor grad handler om å lage systemer så enkle som mulig, der vi kopler færrest mulig ting sammen. Problemet er at dette medfører en kompleksitet som er svært utfordrende når man skal styre risiko.

Han forklarer at det gjerne er de mest fremoverlente som også drar på seg størst risiko.

— Organisasjoner som har en god sikkerhetskultur i bunn, forstår dette og derfor kan manøvrere gjennom den digitale transformasjonen med lavere risiko. Det er imidlertid mange aktører som ivrig omfavner digitaliseringen, men som ikke helt forstår hvordan dette påvirker risikobildet, eller hvordan det må håndteres. I en hype-fase er det nærmest tradisjon for at sikkerhets- og risikoargumentene oppfattes som bakstreverske, fordi de kan oppleves som bremseklosser. Dette kan man faktisk se eksempler på helt tilbake til dampteknologien og den første industrielle revolusjon.

Rune Winther mener altså at historien har en tendens til å gjenta seg, også når det gjelder risikostyring mht. nye teknologier.

— Det må vi som rådgivningsselskap ta på alvor. Kommunikasjon, og det å skape forståelse for at risikobildet endrer seg når teknologi og premisser endrer seg, er kritisk. Vi som jobber med risikostyring har en jobb som på mange måter tilsvarer det å stå på broen på et stort skip med kikkert og radar, og sørge for at fartøyet ikke går på et skjær. Slik må vi også hjelpe våre kunder gjennom den digitale transformasjonen.

Vi spør Rune Winther om hvordan dette vil påvirke arbeidshverdagen til de som nå begynner i Proactima.

— Hverken vår hovedoppgave, som er å hjelpe våre kunder med å styre risiko, eller de prinsippene vi jobber etter, vil endres. De risikofaktorene vi må håndtere, og de hjelpemidlene vi har til rådighet for å utføre arbeidet, må vi imidlertid forvente at gjennomgår store endringer. Slike endringer er i seg selv ikke noe nytt, men omfanget og hastigheten av endringene vil overgå det vi tidligere har erfart. Proactima har selv utviklet flere digitale verktøy for å støtte risikostyring, og dette er noe som kommer til å bli enda mer i fokus de neste årene.

Men det er også andre megatrender som vil påvirke samfunnet og risikobildet.

— Når enorme investeringsfond begynner å bruke musklene sine ved å flytte penger fra olje- og gass og over til fornybart og påvirke retningen til store tradisjonelle oljevirksomheter, så påvirker dette aktørene i en bred energibransje.

– Noen aktører vil få kostnadskutt og oppleve endrede premisser, mens andre aktører får nye muligheter og raskere vekst.

– Dette utfordrer strategi og forretningsmodeller og krever god forståelse for risikostyring.Her har vi i Proactima forutsetninger, ambisjoner og riktige folk til å gå inn og analysere og gi råd.

Men det er ikke kun digitaliseringen ute hos Kundene som er med på å endre hvordan det jobbes med risikostyring. Også internt i Proactima driver digitalisering frem nye arbeidsmetoder.

— Jeg er sterkt engasjert i hvordan kunstig intelligens kan brukes til å understøtte vår jobb. En interessant, og fascinerende, mulighet er i hvilken grad AI kan brukes som et hjelpemiddel til å styre risiko i komplekse systemer, og dermed bidra til å løse en av de utfordringene den teknologiske utviklingen medfører. Temaet er ikke nytt, men mulighetene har blitt mer reelle. Et viktig element i risikovurderinger er å identifisere hva som potensielt kan gå galt. Dette kan være en tidkrevende oppgave, samtidig som jeg med 30 års erfaring ofte opplever å kunne gå ganske raskt rett på de viktigste forholdene. Kunstig intelligens, i form av maskinlæring, er i realiteten bare en metodikk som innebærer å gi en algoritme masse erfaring, for å kunne gjenkjenne spesielle forhold. Men hva betyr dette for oss som konsulenter? Det er altså ikke bare våre kunder som må utvikle seg for å forstå det nye risikobildet – Vi må også utvikle vårt eget fag, og hvordan vi jobber med risiko.

Rune Winther har en kombinert bakgrunn fra forskningsmiljøer og konsulentbransjen, og jobber nå først og fremst internt med utvikling og innovasjon for å sikre at Proactima fortsatt skal være en ledende aktør innen risikostyring.

— Utviklingen skal skje i selskapet, ikke bare i avdeling Utvikling og Innovasjon. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med de nye gruppelederne, som får en viktig rolle i utviklingen av våre tjenester og produkter.

— Risikostyringen til våre oppdragsgivere handler om beslutningsstøtte, for å kunne ta de riktige valgene. Vi skal bistå med hjelp til å ta de riktige beslutningene. Vi har dybdekunnskap fra en rekke områder, og om relevante usikkerhetsfaktorer. Vi kan bistå med både å synliggjøre risiko, og konsekvensene av beslutningene som fattes. Dette blir enda viktigere i fremtiden, fordi vi vil oppleve at man må ta valg i ukjent terreng, og trolig i et enda høyere tempo. Med vår kunnskap kan vi bidra til at disse valgene blir best mulig, avslutter han.

Proactima søker gruppeleder for risikoanalyse

Søknadsfrist: Fortløpene

Proactima søker gruppeleder for risikostyring og virksomhetsstyring

Søknadsfrist: Fortløpene