Stikkord: NOFO

Oljeindustrien styrker innsatsen mot oljevernhendelser  

Proactima har fra nyttår blitt eneste norske tilbyder av kurset ICS 300. Kurset samler oljebransjen rundt et felles rammeverk for felles håndtering av langvarige hendelser.

Operatørene på norsk sokkel sluttet i høst seg til strukturen i Incident Command System (ICS). For å stå i en lengre oljevernhendelse over tid, er store som små operatører avhengige av å hente inn kompetent personell fra hverandre.

Ivar K. Lunde, fungerende fagsjef beredskap og security i Proactima.

Første norske klasseromskurs

NOFO har inngått samarbeid med Proactima for gjennomføring av ICS 300 kurs. Proactima benyttes som leverandør og kursholder, og blir dermed eneste norske tilbyder av klasseromskurs i ICS 300.

NOFO er eneste kurstilbyder av ICS 300 og Proactima benyttes som leverandør og kursholder.

– For Proactima er det viktig å befeste vår posisjon som markedsledende innen krise- og beredskapshåndtering. Og ICS er nok et nedslagsfelt innen langvarig håndtering. Proactima er svært fornøyd med å ha sikret seg en avtale med å levere trening og arbeidsmetodikk for håndtering av langvarige hendelser til NOFO, NOFOs medlemmer og samvirkeaktører.

Det sier Ivar Lunde, fungerende fagsjef for beredskap og security, i Proactima.

Fra før av er Proactima, som eneste norske selskap, tilbyder av e-læringskursene ICS 100 og ICS 200, som er obligatorisk forkunnskap før gjennomføring av klasseromskurset.

Proactima har i mange år utviklet kurs innen HMS, risikostyring og beredskap. Det nye ICS-kurset bekrefter Proactimas posisjon som markedsledende innen krise- og beredskapshåndtering.

Et enormt potensial

Den nye strukturen maner til at operatører må være forberedt på å stå i en langvarig hendelse og samtidig være beredt på å låne ut egne ressurser til andre operatører dersom en situasjon krever det.

– ICS-strukturen har et enormt potensial, men det utfordrer den norske måten å organisere seg på. Den norske modellen har så langt handlet om at hver virksomhet jobber i hver sin aksjonsledelse/ICS. Nå skal man uavhengig av virksomhet, bidra i en aksjonsledelse/ICS og med en annen operatørs ledelse på toppen. Det gir nye utfordringer innen samvirke, men samtidig styrke og robusthet til å møte langvarige hendelser, forklarer Lunde.

Lunde forklarer at Proactima i flere år har bistått kunder med å tilpasse planverk og praksis til en ICS-basert hendelseshåndtering. Men han ser nå frem til å levere klasseromskurs gjennom NOFO.

– Proactima har i samarbeid med amerikanske EMSI tilført norsk kontekst. I Norge har vi særskilte forhold som vi må ta hensyn til, for eksempel organisering av oljevernberedskap gjennom NOFO, norsk regelverk og retningslinjer, myndighetenes rolle, samt den norske kulturen. I samarbeider med amerikanske EMSI sikrer vi at internasjonal erfaring blir tilført operatørene, avslutter Lunde.

Proactima har i mange år utviklet og levert elærings- og klasseromskurs innen HMS, risikostyring og beredskap.

Kurset blir en del av NOFOs kursportefølje, og påmelding gjøres på NOFOs hjemmeside.