Stikkord: Samfunssikerhet

Valglovutvalget offentliggjør rapporten

I går ble Proactima-rapporten om «Sikkerhet i demokratiske prosesser i Norge» offentliggjort. Valglovutvalget har ennå ikke tatt stilling til innholdet i rapporten.

En vesentlig del av arbeidet med rapporten bestod i å identifisere de mest relevante truslene, og vurdere hvordan disse kan skade de demokratiske prosessene.

Proactima mener at det knytter seg lav risiko til manipulering av stemmeantall og valgresultater i Norge i dag. I stor grad skyldes dette at vi i Norge fortsatt har mange manuelle prosesser for registrering, telling av stemmer og kontroll. Rapporten påpeker imidlertid at det er større grunn til bekymring knyttet til påvirkning av kandidater og velgere. Slik påvirkning griper rett inn i demokratiets viktige prinsipper om frie og opplyste valg, og omtales stadig i nyhetsoppslag om falske nyheter og påvirkningskampanjer. 

Proactima understreker at en økt digitalisering av valggjennomføringen vil føre til behov for betydelige sikkerhetstiltak for å beskytte velgernes identitet og sikre at tellingen ikke blir manipulert. Selskapet påpeker også at det generelt er behov for å øke kunnskapen i befolkningen om trusler, påvirkning og digitale medier for å redusere sårbarheten.

Les hele rapporten  her: 

https://www.valglovutvalget.no/files/2019/07/Utredning_av_sikkerheten_i_demokratiske_prosesser_i_Norge.pdf