Stikkord: sikkerhetsforum

Proactima bistår Petroleumstilsynet med bedre læring etter hendelser

Proactima har på oppdrag fra Petroleumstilsynet gjennomgått en rekke granskingsrapporter for å se etter fellestrekk. Funnene fra oppdraget er sammensatt i en rapport som beskriver et rammeverk for å sammenligne hendelser og granskinger. Målet er å bidra til bedre læring etter hendelser.

Proactima har gjennomgått granskingsrapporter etter 18 alvorlige hendelser på norsk sokkel for å se etter fellestrekk ved hendelsene og granskingene, og for å se om granskingene er egnet til å få frem læringspunkter som kan føre til bedre praksis og et styrket forsvarsverk mot ulykker.

I arbeidet oppstod det behov for et rammeverk for å kunne sammenligne hendelser og granskinger. Som del av studien er det derfor etablert et rammeverk for tematisk analyse, som anbefalt av Sikkerhetsforum i deres rapport om læring etter hendelser (2019).  

Les mer om studien på link til Ptil: https://www.ptil.no/fagstoff/utforsk-fagstoff/prosjektrapporter/2022/rammeverk-for-laring-etter-hendelser/