Stikkord: sikring

Proactima styrker teamet innen virksomhetsstyring og risikostyring

Proactima har gleden av å presentere Malin Bakke Hole. Malin kommer fra stillingen som Sikkerhet- og kvalitetsleder trafikk hos Bane NOR hvor hun både har hatt personalansvar for sikkerhetsrådgivere tilknyttet trafikkenheten og faglig ansvar for sikkerhetsarbeidet som utføres i enheten. Malin har jobbet med risikostyring, beredskap og sikring, sikkerhetskultur, granskning og avviksbehandling samt kvalitetsstyring.

Malin Bakke Hole

Tidligere har Malin jobbet blant annet for Siemens Mobility og Jernbaneverket og har innehatt en rekke stillinger innen Bane NOR hvor fokus har vært på sikkerhet og kvalitet. Malin har kompetanse blant annet knyttet til planlegging og gjennomføring av øvelser, opplæring i krisehåndtering og systematisk beredskapsarbeid. Hun har også jobbet mye med granskning av uønskede hendelser, avviksbehandling og sikkerhetsrapportering. Hun vil bli en god ressurs inn i Proactimas mange prosjekter innen både beredskap, virksomhets- og risikostyring.

– Jeg er utrolig stolt over at de aller beste rådgiverne velger oss. Nå får vi med oss Malin som kan faget til fingerspissene, og som tar med seg masse relevant erfaring inn i teamet, sier avdelingsleder i Proactima Jens Thomas Sagør.

Malin har en Master i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Tromsø, samt en Bachelor innen Organisasjon og Ledelse fra Høgskolen på Lillehammer.

Vi ønsker Malin velkommen til Proactima!

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring og beredskap av fornybarselskapet BKK.

– Vi setter stor pris på å få denne avtalen med BKK, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.  – Vi har samarbeidet med BKK i en årrekke og er svært stolte over å få fornyet tillit. Et av de siste oppdragene Proactima har bistått med nå i 2021 har vært støtte til planlegging, gjennomføring og evaluering av krisetrening for BKK sin konsernledelse.

Rammekontrakten med BKK har en varighet på tre år og omfatter blant annet:

  • Risikovurderinger (sikkerhet og sikring)
  • Beredskapsanalyser, beredskapsplaner og øvelser/trening
  • Sikringsanalyser og sikringsplaner
  • Etablering av prosesser som inkluderer risikoarbeidet i virksomhetsstyringen
  • Bistand med strategi, mål og styringssystem
  • Revisjoner innen sikring og beredskap

Våren 2021 startet arbeidet med å oppdatere BKK sitt overordnede styringssystem for sikring og beredskap. I forprosjektet ble kontekst og forventninger kartlagt, og det ble utarbeidet forslag til mål og delmål for sikring og beredskap. Dagens status ble evaluert og anbefalinger med plan for videre arbeid ble utarbeidet. Forprosjektet ble avsluttet i august og hovedprosjektet med å videreutvikle og forbedre styringssystemet startet i september.

-Hovedprosjektet inkluderer å tydeliggjøre strategi for sikring og beredskap samt overordnet dokumentasjon, sier prosjektleder Jonas Eriksen i Proactima. – Videre fokuseres det på å utvikle og justere arbeidsprosesser innen sikring og beredskap med tilhørende metoder, veiledninger og verktøy, samt å etablere en plan for implementering og videre oppfølging av planlagte endringer.

-Arbeidet anvender en bred og helhetlig tilnærming som skal sikre et robust og fremtidsrettet styringssystem for sikring og beredskap, sier Jonas.

Hovedprosjektet for styringssystem innen sikring og beredskap vil pågå ut 2021, og trolig også i 2022.

-Flere rådgivere i Proactima er involvert i arbeidet, og vi synes dette er et morsomt og spennende oppdrag, avslutter Jonas.

Vi ser frem til et fortsatt givende samvirke med BKK!

BKK er et norsk fornybarselskap med hovedkontor i Bergen. BKK eies av Statkraft, Bergen kommune og 16 andre kommuner mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden. BKK jobber innenfor fornybar energi og driver blant annet med vannkraftproduksjon, energiomsetning og infrastruktur til strøm og fiber. I tillegg har selskapet aktiviteter innen fjernvarme, energimåling, entreprenørtjenester, internett og telekomløsninger.