Stikkord: stortinget

Avtale med Stortinget om sikkerhetsrådgivning

Proactima har blitt engasjert av Stortinget for å bistå med sikkerhetsfaglig rådgivning.

– Dette er en svært viktig avtale for oss, sier daglig leder Trond Winther i Proactima. – Vi takker for tilliten Stortinget viser ved å tildele denne rammeavtalen til oss.  

Rammeavtalen omfatter vurderinger og analyser, utredning av tiltak og gjennomføring av disse, for områder som hører inn under sikkerhetsloven og sikkerhetsområdet. Typiske områder vil være relatert til personellsikkerhet, informasjonssikkerhet, internrevisjoner, verdivurderinger, risikovurderinger og sikringsrisikovurderinger.

Proactima har inngått denne rammeavtalen sammen med vår mangeårige samarbeidspartner Aeger Group, som er underleverandør til Proactima i dette prosjektet. Avtalen har en varighet på to år med mulighet for forlengelse.