Stikkord: sykkel-VM

Initiativtager til Samfunnssikkerhetens hus, Ivar Lunde, er tilbake i Proactima

Det har gått åtte år siden Ivar Konrad Lunde forlot Proactima for å bli beredskapssjef i Bergen kommune. Nå er han tilbake. Ivar som nærmest er å regne som en legende innen beredskapsfaget, har returnert til Proactima.

-Det er ingen steder man lærer så mye fag som i et konsulentselskap, konstaterer Ivar.  – Dessuten har pandemien bidratt til økt etterspørsel etter konsulenttjenester. Og det er ingen som har en så bred faglig kompetanse som Proactima. Så da synes jeg valget var enkelt. Ingen andre selskaper var reelle alternativer.  – Proactima er selskapet med størst hjerne og størst hjerte, smiler Ivar. 

– Det er en stor styrke for laget vårt å få Ivar tilbake, smiler Trond Winther, daglig leder i Proactima. – Ivar er nasjonalt ansett for sin faglige styrke og har et navn langt utenfor vårt selskap, og vi er utrolig stolte over at Ivar igjen vil jobbe sammen med oss i Proactima-teamet.

Kollega Vibeke Pedersen, leder for Proactimas fagmiljø for sikkerhet og beredskap, er også full av lovord for å få tidligere kollega Ivar tilbake på laget: – Ivar er en dyktig fagperson og har stor gjennomføringskraft.  Hans gjeninntreden er inspirerende og vil bety mye for beredskapsteamet og hele selskapet. – Kundene vil merke at han er ombord, sier Vibeke.

Samvirkeprosjektet

Ivar kommer fra Bergen kommune hvor han de siste åtte årene har vært beredskapssjef. Der ledet han flere omfattende strategiske prosjekter som har fått nasjonal og internasjonal annerkjennelse for resultater langt utover det forventede. Ivar hadde blant annet ansvaret for den offentlige planleggingen og gjennomføringen – det felles offentlige «Samvirkeprosjektet» – av Sykkel-VM 2017 i Bergen. Dette ble en stor suksess og prosjektet mottok i etterkant DSB sin «Samfunnssikkerhetspris 2017» for arbeidet.

– Jeg vil takke Ivar for den enorme innstasen han har lagt ned for å løfte arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Bergensregionen til et nasjonalt ledende og internasjonalt nivå, sier Roger Valhammer, byrådsleder i Bergen. – Arbeidet han har utført som beredskapssjef i forbindelse med Sykkel-VM, gjennom pandemien og ikke minst i utviklingen og realiseringen av Samfunnssikkerhetens hus, er imponerende og har bidratt til å gjøre samfunnet vårt tryggere, til det beste for innbyggerne våre, konstaterer Valhammer.

Som et resultat av den vellykkede gjennomføringen av Sykkel-VM, ble Ivar anmodet om å lede den internasjonale ekspertgruppen som for tiden utvikler den første internasjonale standarden (ISO) for arrangering av store og byomfattende arrangementer.

Arbeidet, som forventes ferdigstilt i september i år, er den første internasjonale samfunnssikkerhetsstandarden som Norge har ledet utviklingen av.

Samfunnssikkerhetens hus

Ivar tok også initiativet til nyvinningen Samfunnssikkerhetens hus i Bergen kommune, et regionalt kommunalt operativt-, forsknings- og kompetansesenter for samfunnssikkerhet og beredskap, som inkluderer blant annet realisering av Norges første permanente operasjonelle samvirkesenter.

Foto: Jon Røstum

Fagbokforfatter

Som forfatter av den populære fagboken Praktisk krise- og beredskapsledelse, som har kommet ut i to utgaver (2014/2019), benyttes Ivar ofte som foreleser både på universiteter og høyskoler. Boken er beredskapsfagets «bestseller» og refereres til i flere faglige utredninger og avhandlinger.

Ivar har en Executive Master of Management-grad fra Handelshøyskolen BI (BI), og en bachelorgrad både fra Norges Handelshøyskole (NHH) og Politihøgskolen (PHS). I tillegg til Proactima og Bergen kommune, har Ivar også omfattende erfaring innen risikostyring og krisehåndtering fra både Forsvaret og politiet.

Vi ønsker Ivar velkommen tilbake til Proactima!