Stikkord: Terje Haugland

To nye ansettelser i august

Proactima fortsetter rekrutteringen. I august styrket avdeling for strategisk rådgivning og analyse laget med to nye konsulenter. Dorthe Månsson er ny konsulent innen beredskap og security i Oslo. Og Terje Haugland er ny forsterkning innen risiko- og virksomhetsstyring i Stavanger.

-Jeg er kjempefornøyd med å få ombord Dorthe og Terje. Vi forsterker vi et allerede knallsterkt lag innen virksomhetsstyring og beredskap. Vi gleder oss over å bistå våre kunder med vår kompetanse og med flere på laget kan vi bistå enda flere, sier en fornøyd avdelingsleder Trine Nikolaissen.

Dorthe Månsson er ny konsulent i Bergen.

Dorthe Månsson har bak seg en lang om omfattende karriere i politiet, både som innsatsleder, operasjonsleder, beredskapsplanlegger, prosjektleder og fagleder for funksjonsrettet ledelse ved lederutviklingsprogrammet ved Politihøgskolen. 

Hun har blant annet jobbet med optimalisering av operative team, og etablering og opprettholdelse av situasjonsbevissthet som grunnlag for operativ beslutningstaking. Hun har også vært nasjonal evaluator for nasjonale samvirkeøvelser, og medlem av det nasjonale Samvirkekompetanseutvalget.

 

Terje Haugland startet i august i gruppen for risiko- og virksomhetesstyring.

Terje Haugland vil tilføre tyngde og erfaring i våre digitale ambisjoner rundt virksomhetsstyring. Han kommer med 18 års erfaring fra styringssystemer, virksomhetsarkitektur og digitale løsninger i Arribatec (tidligere Qualisoft).

Opp gjennom årene har Terje hatt mange ulike roller i Qualisoft som konsulent, prosjektleder, nøkkelkundeansvarlig, leder for produkt, COO og sist direktør for programvare og digitale løsninger.

Han har vært jobbet tett med styringssystemprosjekter hos store norske aktører og vært involvert i integrasjonsprosjekter på norsk sokkel. De siste årene har Terje jobbet med virksomhetsarkitektur.