Stikkord: tildeling

Proactima og Vår Energi inngår rammeavtale

Rammeavtalen for HSSEQ-tjenester ble signert fredag 4. juni og er gjeldende for 5 år.

– Vi er svært glade for å få i stand denne avtalen med Vår Energi, sier Trond Winther, CEO i Proactima. – Vi har samarbeidet med Vår Energi i lang tid, og er stolte over å få fornyet tillit gjennom denne rammeavtalen. Våre ansatte er gode ambassadører gjennom den solide jobben de gjør for kundene våre, og gjør det mulig for oss å få på plass slike langsiktige avtaler. Det gir oss et godt fundament for å fortsette å videreutvikle tjenestene våre.

– Vår Energi har bygget seg opp til å bli den nest største produsenten på norsk sokkel, og er selvsagt en svært attraktiv samarbeidspartner for Proactima, fortsetter Winther. – Selskapet er fortsatt i en vekstfase, og har flere spennende prosjekter som vi ser fram til å bidra til. 

Kontrakten inkluderer HSSEQ-tjenester innen:

Tekniske tjenester, sikkerhet og risikostyring
Beredskap og sikkerhet
Helse og arbeidsmiljø
Kvalitetstjenester
HMS-hendelsesetterforskning

Proactima er et av fem selskaper Vår Energi har inngått rammeavtale med.

– Alle er solide leverandører innen HSSEQ-tjenester, og vi ser frem til et langsiktig samarbeid innenfor et område som er svært viktig for oss. Jeg er i tillegg glad for å se at vi inngår kontakter med selskaper som har lokal tilstedeværelse, noe som vil bidra til økt aktivitet for næringslivet i Stavanger-regionen. Vår Energi har en klar ambisjon om å bidra til lokale ringvirkninger der vi har aktivitet, sier VP Safety & Sustainability i Vår Energi, Ove M Helle.

Om Proactima

Proactima er et ledende rådgivningsselskap i Norge innen risikostyring, bærekraft, HMS og samfunnssikkerhet. Vi leverer rådgivning, analyser, digitale verktøy og kurs innen et bredt spekter av fag og tjenesteområder. Proactima er et annerledes konsulentselskap og bygger på tydelige verdier; integritet, kompetanse og balanse.

Vi har ledende spesialister i alle våre tjenesteområder, og alle våre konsulenter har spisskompetanse i minst ett av våre områder. Dette gjør vårt selskap til et stimulerende arbeidsmiljø og gjør det mulig for oss å sette sammen prosjektgrupper tilpasset vårt oppdrag og våre kunders behov.

Gjennom selskapets 18-årige historie har vi gjennomført prosjekter for bedrifter, organisasjoner og myndigheter innen en rekke sektorer. Det er vårt mål å være i forkant av utviklingen i vårt felt, og vi er derfor også involvert i en rekke FoU-prosjekter.

Om Vår Energi

Vår Energi representerer en ny generasjon operatører på norsk sokkel. Selskapet opererer olje- og gassproduksjon over hele sokkelen, med felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, og vil fortsette å lete, utvikle og produsere ressurser og reserver fra lisensene sine.

Vår Energi er i dag ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel.  Gjennomsnittlig produksjon (2020) er i overkant av 265 000 fat oljeekvivalenter per dag (foepd). Målet er å nå 350 000 foepd i løpet av de første 2020-årene.

Vår Energi sine 900 medarbeidere jobber ved felt offshore og på kontorer i Norge, med hovedkontor på Forus, og avdelingskontor i Hammerfest og Oslo.

Vår Energi har kapasitet og kompetanse til å levere ambisiøse vekstplaner i et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø, og skal være ledende i industrien når det kommer til å stadig forbedre seg i å redusere karbonutslipp på norsk sokkel, blant annet gjennom lavkarbon-teknologi.