Stikkord: TORA

Tre nye rekrutteringer i oktober

Avdelingen for teknisk og operasjonell rådgivning og analyse (TORA) styrker laget og ansetter tre nye forsterkninger i oktober. Vi ønsker Håvard Holm Bjørnebekk, Anna Ulvensøen og Aleksander Blom velkommen.

Håvard, Anna og Aleksander styrker Proactima innen fagene pålitelighet og yrkeshygiene, sikkerhet og HMS. Rekrutteringene øker andelen yngre medarbeidere i Oslo og Trondheim. Det har et pågått målrettet arbeid for å få styrke avdelingen for teknisk og operasjonell rådgiving og analyse. I år har vi fått inn mange nye kollegaer som styrker selskapet både med driftsbakgrunn, lang erfaring i vedlikeholdsfaget, prosessfag, regelverk og tilsynsbakgrunn, og nå også altså ytterligere ressurser inn på pålitelighet, utvikling og helse, sier avdelingsleder Kristin Myhre.

Håvard Holm Bjørnebekk kommer fra stillingen som Safety Lead i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) hvor han jobbet på utviklingsprosjekter for fjernstyrte våpenstasjoner og kommunikasjonsprodukter, samt sikkerhet- og pålitelighetsanalyser. Håvard har spesialisering i produksjon og kvalitetsteknikk (RAMS) fra NTNU.

Håvard starter i faggrupper Operasjonell og Teknisk sikkerhet med kontorsted Oslo.

Anna Ulvesøen har jobbet bredt innen det yrkeshygieniske fagfeltet og har god erfaring med kartlegging og måling av støy, støv og kjemikalier. I tillegg har hun erfaring med kjemikaliestyring i ulike stoffkartotekløsninger og undervisning innen HMS og yrkeshygiene. Anna har tidligere vært yrkeshygieniker ved Oslo Universitetssykehus og BHT-gruppen SA. Anna I tillegg er hun landslagutøver i skiorientering og verdenscupløper i orientering.  

Jeg valgte Proactima på grunn av muligheten til å bli en del av et sterkt fagmiljø. Både innenfor mitt eget fagfelt yrkeshygiene og arbeidsmiljø, men også muligheten til å lære av andre sterke fagmiljøer i Proactima. I tillegg fristet muligheten til å jobbe med store og krevende prosjekter i vidt forskjellige bransjer. Jeg liker også godt Proactimas misjon, visjon og verdier og hvordan Proactima ønsker at arbeidsmiljøet skal være, sier Anna.

Anna starter i faggruppen Helse og Arbeidsmiljø med kontorsted Oslo.

Aleksander Blom kommer fra arbeidsmiljøenheten Trondheim Kommune. Aleksander har vært rådgiver i byggesaker for kommunen, og utført yrkeshygieniske kartlegginger og kursing til ledere og ansatte med HMS ansvar. Han har i tillegg erfaring fra Bedico HMS og Salutis HMS.

Jeg valgte Proactima på grunn av det sterke fagmiljøet, og at jeg kjente meg igjen i verdiene. Jeg fikk et svært godt inntrykk av bedriften i rekrutteringsprosessen. Spesielt satsingen på digitale verktøy, og muligheten til å jobbe tverrfaglig synes jeg er spennende og gjorde valget enkelt for meg, sier Aleksander.

Aleksander starter i faggruppen Helse og Arbeidsmiljø med kontorsted Trondheim.