Stikkord: trussel

Webinar – Hvordan få tidlig varsel om trusler som kan ramme virksomheten din?

Proactima inviterer til webinar om hvordan virksomheter kan beskytte seg mot ukjente trusler.

Når: 16. juni 2020 kl 09:00-10:00

Sted: Microsoft Teams

Det er mange eksempler på virksomheter som rammes av det som for dem er uidentifiserbare trusler, men som det likevel finnes gode indikatorer om at kan materialisere seg – med store konsekvenser både for samfunnet generelt og enkelte virksomheter spesielt. I 2019 vurderte DSB sannsynligheten for at Norge vil bli rammet av en pandemi som høy. Likevel kom koronakrisen uventet på mange virksomheter. Bare på de første ukene alene koster pandemien oss flere hundre milliarder. 300 – 400 000 er uten jobb. Før den 22. juli var det ropt varsku om manglende sikring av regjeringskvartalet. På lederplass i Aftenposten ble disse ropene om varsku hengt ut som hysteriske. Hovedkonklusjonen i Statoils Amenas-rapport var tydelig. De hadde aldri kunne forestilt seg at en større væpnet gruppe kunne angripe anlegget, noe som var en av årsakene til manglende sikringstiltak.

Vi lever i en kompleks tid hvor hendelser oppstår raskt, uventet, og kan spre seg over landegrenser.
Det er derfor viktig å forstå omverdenen, kartlegge risiko og øke sannsynligheten for at man på et tidlig tidspunkt får fare og varselindikatorer om at sikkerhetssituasjonen rundt din virksomhet er i endring. Når utvikler en utfordrende situasjon seg til en krise? Og når på veien oppdager vi dette?

Hør Proactimas Kjetil Daatland snakke om gode etterretningsprosesser og hvordan dette kan bidra til å redusere omfanget av ukjente trusler som kan ramme din virksomhet. Få også innblikk i hva du som leder kan gjøre for å håndtere uventede trusler og snikende kriser på et tidlig tidspunkt. Kjetil har bakgrunn fra Security, men foredraget vil være nyttig på tvers av ulike risikoområder.

PÅMELDING: Send e-post til learning@proactima.com og skriv Påmelding-Webinar 16. juni i emnefeltet og motta link til Teams.

Proactima håndterer personopplysninger i overenstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR). Se vår personvernerklæring på www.proctima.com.