Stikkord: UXRisk

Digitalt styrkeløft i Proactima

Proactima gjør et digitalt styrkeløft og lanserer et eget datterselskap med fokus på digitale løsninger for virksomhetsstyring og risikostyring. UXRisk skifter navn til Dmaze og samtidig blir et eget selskap. 12. april var det duket for rebranding.

-Digitaliseringen som markedet står midt oppe i, gjør at vi satser og tilpasser løsningene til dagens behov og nye bruksområder. Vi ønsker å tilby noe mer. Dmaze utnytter OpenAI’s ChatGPT-teknologi. Dette gir bedre resultat i arbeidet med risiko og virksomhetsstyring.

Det sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.

Stian Opsahl Hetlevik, Avdelingsleder i Proactima Solutions. Foto: Littleimebank / Proactima.

Lokalt utviklingsteam

Programvaren Dmaze etableres under Proactima Solutions, som et heleid datterselskap. Dmaze-teamet har seks heltidsansatte lokalisert i Stavanger. Leder i Dmaze, Stian Opsahl Hetlevik, forteller om spenstige vekstambisjoner:

-Vi har en solid kundemasse i Norge som er i stadig vekst. Neste steg er å satse internasjonalt gjennom å tilby en såkalt self-service-løsning. Slik kan vi bygge et teknologimiljø i Norge, samtidig som vi ekspanderer til nye markeder.

UXRisk blir historie

Proactima har siden oppstarten av selskapet i 2003 jobbet med digitale verktøy. Siden 2016 har UXRisk vært selskapets egenutviklede programvare for risikohåndtering. Nå er løsningen klar for å ta sats med det nye navnet Dmaze.

Mange bruksområder

Dmaze har over 50 ulike bruksområder for smart og effektiv virksomhetsstyring Hetlevik forteller at flere nye bruksområder allerede er under utvikling. Dmaze kan brukes til alt fra strategi og handlingsplaner til kjemikaliestyring, risikovurderinger, risikostyring og avvik- og hendelsesrapportering innen en rekke bransjer. Hensikten er å gi brukerne rimelig anskaffelseskostnad og lav driftskostnad over tid.

-Bærekraft er et område hvor vi opplever spesielt stor etterspørsel. Gjennom smart teknologi bidrar Dmaze til at våre kunder oppnår bedre resultater gjennom rapportering og kontroll over aktiviteter som bidrar til et mer bærekraftige samfunn. Vi er svært fornøyde med å tilby markedet effektive og endringsdyktige løsninger i et digitalt landskap som er i stadig endring, sier Hetlevik.

Om Dmaze

Dmaze er en digital plattform for virksomhetsstyring og risikostyring. Dmaze hjelper virksomheter å digitalisere arbeidsprosesser og strukturerer data på en smart måte.

Les mer på dmaze.com

Proactima styrker UXRisk teamet 

UXRisk har ansatt Ahmad Alkhous som ny Front End utvikler.

– Jeg har alltid søkt etter å være en del av et ekspert-team som verdsetter gode software-metoder, tror på den softwaren de bygger og hvor hver enkelt mening og ide teller og blir vurdert og testet.  Det har jeg nå funnet i Proactima, sier Ahmad Alkhous.

Ahmad Alkhous

Ahmad har arbeidserfaring fra Syria, Dubai og Tyskland og har designet og laget flere kurs i koding for arabiskspråklige. Han snakker blant annet både engelsk, arabisk og tysk.

I Proactima blir han en del av vårt UXRisk-team i Stavanger.

– Vi er svært fornøyde med å få Ahmad til Proactima, sier leder for digitale løsninger i Proactima, Stian Opsahl Hetlevik.

– Han vil bli en svært god bidragsyter for arbeidet vi gjør innen digitale verktøy.  Hans internasjonale bakgrunn vil bli en styrke for vårt team, fortsetter Hetlevik.

Ahmad har erfaring med utvikling av web og mobile applikasjoner innenfor HR, logistikk og Content Management. Ahmad har en Bachelor i Informasjonsteknologi og Kunstig intelligens fra Universitetet i Damaskus.

Vi ønsker Ahmad velkommen til Proactima! 

Økt effektivitet gjennom mer digitaliserte arbeidsmiljøprosesser

De siste to årene har Proactima jobbet med å flytte alle sine verktøy innenfor helse og arbeidsmiljø til en felles digital plattform – UXRisk.

– Nå har vi fullført overføringen av programvarene ErgoRisk, ChemiRisk og PCMS til UXRisk plattformen og som nå blir en del av bruksområdene på Kjemikaliestyring samt helse og arbeidsmiljø, sier leder for digitale løsninger i Proactima, Stian Opsahl Hetlevik, som er fornøyd med å ha ferdigstilt et stort flyttearbeid.

– Vi har jobbet hardt for å sikre en jevn overgang for våre kunder til den nye plattformen, og vi er glade for å se at kundene har valgt å benytte seg av denne løsningen, sier Hetlevik.

Faglig leder for Helse og Arbeidsmiljø i Proactima, Bror Wik, legger til:

– Vi ser at UXRisk-plattformen gir våre kunder mulighet til å digitalisere sine fagområder på en enda mer effektiv måte, noe som gir bedre oversikt og kontroll over arbeidsmiljøprosessene, understreker han.

Alle de 12 selskapene som bruker løsningen er nå enten flyttet over eller er på vei over til den nye plattformen. Dette inkluderer selskaper som AkerBP, Equinor, OKEA, Shell Norge, ConocoPhilips, Neptune og Aker Solutions. Hetlevik legger også til at Proactima i forbindelse med overføringen nå også har etablert et nytt verktøy for eksponeringsregister.

Marianne Melgård i OKEA er også veldig fornøyd med å ha flyttet over til ny plattform og utvidet til bruk av Ergonomivurdering og Eksponeringsregister i tillegg til kjemikaliestyring.

– Vi har allerede sett en økt effektivitet og enklere håndtering av våre arbeidsmiljøprosesser etter at vi flyttet over til UXRisk plattformen, sier Melgård. – Dette gir oss muligheten til å fokusere mer på våre kjerneoppgaver, i stedet for å bruke tid på administrative oppgaver.

Proactima ser frem til å fortsette og tilby sine kunder den beste mulige løsningen for å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø.

Om UXRisk

UXRisk er en skyplattform som gir mulighet for effektiv digitalisering av arbeidsprosesser innen blant annet virksomhetsstyring, risikostyring, helse og arbeidsmiljø, samsvar og kvalitetsstyring. Plattformen er utviklet for å gjøre det enklere for bedrifter å håndtere og overvåke de ulike områdene som nevnt ovenfor, for å komme seg ut av regnearkene og å sikre at de oppfyller relevante lover og reguleringer. Plattformen tilbyr verktøy for å samle inn, lagre og analysere data, samt for å sette opp prosedyrer og rapporteringsmekanismer. Målet er å bidra til en mer effektiv og sikker drift av virksomheten, samt å sikre at arbeidsmiljøet er så bra som mulig for ansatte.

Om ErgoRisk (Helse og arbeidsmiljø)

ErgoRisk er et verktøy som brukes til å vurdere og forebygge ergonomiske risikofaktorer i arbeidsmiljøet. Dette verktøyet gir en oversikt over de mest vanlige risikofaktorene som kan føre til skader på muskel- og skjelettsystemet, samt anbefalinger for hvordan man kan redusere eller eliminere disse risikoene. ErgoRisk kan også brukes til å gjennomføre en ergonomisk evaluering av arbeidsoperasjoner og til å utarbeide en plan for hvordan man kan forbedre ergonomien. Verktøyet er spesielt nyttig for arbeidsgivere som ønsker å forbedre ergonomien i arbeidsmiljøet for å redusere sjansen for skader og øke produktiviteten.

Om ChemiRisk og PCMS (Kjemikaliestyring)

ChemiRisk er et verktøy for å vurdere og håndtere helserisiko i forbindelse med håndtering av kjemikalier. Det kan hjelpe bedrifter med å vurdere og implementere sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for ulykker og skader i forbindelse med kjemikaliene de jobber med.

PCMS er et verktøy for å håndtere søknader om bruk av nye kjemikalier. Brukerne av kjemikalier legger inn søknad om bruk som beskriver hva som skal gjøres og produkt som skal benyttes. PCMS algoritmer gjør så en vurdering av risiko involvert knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Verktøyet håndterer også godkjenningen med en konfigurerbar godkjennerstruktur.

Foto: OKEA/Proactima

Proactima styrker teamet med to nye medarbeidere

Proactima har gleden av å presentere Caroline Metcalfe og Andreas Wiik som nye medlemmer av teamet.

Caroline fullførte nylig en PhD i risikostyring ved UiS. Hennes PhD-avhandling fokuserte på bruk av nettverksmodeller i kritisk infrastruktur risikoanalyse. Caroline er fra Storbritannia. Hun flyttet til Norge i 2013 etter å ha fullført bachelor i matematikk ved Sheffield Hallam. Siden hun fullførte doktorgraden sin i slutten av 2020, har Caroline brukt tid på å nyte rollen som mor, og nå gleder hun seg til å bli en del av Proactima-laget.

Caroline Metcalfe

Caroline vil arbeide ved Proactimas Stavanger-kontor, hovedsakelig innen teknisk og operasjonell rådgivning og analyse.

Andreas har en master i informatikk fra Universitetet i Oslo og kommer fra KnowIt der han de siste årene har vært leid ut som front-end utvikler til Equinor. Han blir en veldig viktig brikke i det nye utviklingsteamet i Proactimas avdeling for Digitale Løsninger der han vil være lead på front-end utviklingen av UXRisk plattformen. Andreas har over 20 års erfaring som utvikler og har de siste årene jobbet med visualisering av data, som vil være et av de store fokusområdene i UXRisk i tiden fremover.

Andreas Wiik

Andreas vil arbeide ved Proactimas Stavanger-kontor.

Vi ønsker Caroline og Andreas velkommen til Proactima!

UXRisk Release 12

Det er kommet en ny release av UXRisk. Den nye versjonen inneholder litt ny funksjonalitet og fikser en del kjente feil. 

UXRisk-teamet håper du vil like den nyeste versjonen av UXRisk. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har spørsmål eller har lyst på en demo.

Redigerbare tabeller – uansett hvor du står

Nå kan du redigere og oppdatere artikler, eller underartikler – f.eks risikoer og aksjoner direkte i søketabellene. Dette gjør det betydelig enklere og mer effektivt å følge opp dine saker og oppgaver. Redigerbarhet er standard slått av og det vises en knapp på toppen av hver tabell som kan aktivere redigerbarhet.

Endringshistorikk blir selvsagt ivaretatt også for disse endringene.

Duplisering av artikler

Alle artikler i UXRisk kan dupliseres. Nå kan man også velge hvordan man ønsker å duplisere, enten ved å lage en nøyaktig kopi eller ved å tilpasse. For eksempel: La oss si at du vil lage en ny versjon av en risikoanalyse, da kan du enten ta en nøyaktig kopi av forrige, eller velge hva du vil ta med deg til neste utgave.

Utvid / Minimer i skjemaer

Når man må jobbe med komplekse eller store skjemaer med informasjon, kan de fort bli uoversiktlige. Nå presenterer vi et nytt konsept for å kunne jobbe i seksjoner. Da kan man for eksempel ha en seksjon for beskrivelse, kategorisering og detaljer.

Denne funksjonaliteten må settes opp for hvert bruksområde der dette er ønsket.

UXRisk Release 10

Vi er glade for å gi dere en ny release av UXRisk. Den nye versjonen inneholder litt ny funksjonalitet og en fixer for kjente feil.

UXRisk-teamet håper du vil liker den nyeste versjonen av UXRisk. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har spørsmål.

Legge nye elementer til direkte i tabellvisning

Når du jobber med en risikovurdering eller et møtereferat f.eks, kan du nå legge til nye elementer direkte til i tabellvisningen.

Tabellvisning er standardvisning

I bruksområdene som har mer enn mer enn én underartikkel (f.eks. Risikovurderinger, møtereferater osv.), vil man nå få tabellvisning som standard. Ved å klikke på hovedfanen (merket med gul på bildet), vil du nå gå direkte til tabellvisningen, pilen ved siden av (merket grønn) viser en nedtrekksmeny med alle artiklene og tar deg til de enkelte artiklenes skjemavisning.

Fargekoding i søkevisning

Du kan nå legge til fargekoding i søkevisning i UXRisk. Dette vil gi oversiktene og listene dine litt mere dybde. Den kan brukes til risikoscore, konsekvenskategorier etc

Operasjonalisere styringssystemet med UXRisk

UXRisk er designet for å operasjonalisere arbeidsprosesser og kan enkelt gjøre prosessene i ditt styringssystem levende. Ved å gjøre dette kan hele prosesser (og sjekklister eller prosedyrer) erstattes av UXRisk-prosesser, og gjør flate dokumenter / prosesser / prosedyrer til live prosessbaserte verktøy.

Siden UXRisk er 100% skybasert, med et webgrensesnitt, kan du koble til hvilket som helst skjema eller innhold i UXRisk direkte. Som betyr i eksemplet øverst, kan du «starte» en ny risikovurdering (eller revisjon, avvik osv.) ved å klikke på en lenke i prosesskartet ditt. Dette tar deg direkte til riktig prosess i UXRisk, og ved å følge den prosessen og dokumentere i samsvar med instruksjonene i UXRisk (som er 100% tilpasningsbare), følger du både krav og dokumenterer resultatene på samme sted.

Ved å gi de ansatte lett tilgang til UXRisk-malene, vil det sikre at analysene blir utført i henhold til selskapets standarder og krav.

Andre fordeler ved å bruke UXRisk til å operasjonalisere styringssystemet inkluderer:

  1. Sikrer at alle i organisasjonen følger den samme metoden
  2. All data lagres automatisk i selskapets sky og blir umiddelbart tilgjengelig for toppledelse som beslutningsunderlag.
  3. Reduserer muligheten for at analyser blir lagret på feil sted eller vanskelig å finne av andre kolleger.
  4. Redusere kompleksiteten i flytskjemaer, samt oppmuntrer hele organisasjonen til å engasjere seg med styringssystemet. I mange tilfeller kan hele flytskjemaet erstattes med UXRisk-prosessene.

Vil du vite mer? Ta kontakt, så setter vi deg opp med en demo.

UXrisk ny release (9)

Vi er glade for å kunne informere kunder og UXRisk-brukere om at vi har gitt ut en ny versjon av UXRisk. Tabellen nedenfor gir et sammendrag av de viktigste endringene vi har gjort for å forbedre UXRisk brukeropplevelse.

Aktivere SCIM-tilkobling for AAD-synkroniseringMuligheten til å skyve brukerinformasjon til UXRisk via et SCIM-endepunkt i stedet for å bruke en full AD Sync.
Mulighet til å filtrere informasjon når du arbeider i tabellvisningMulighet for å begrense hvilken informasjon som vises i vurderinger og artikler. F.eks. filtrer ut lukket og historisk informasjon fra tabeller
Oppdatert filtreringsfunksjonalitet på søkesidene.I stedet for å ha forhåndsdefinerte filtre, kan du nå velge hvilke filtre du vil bruke når du filtrerer informasjonen i søk. Bare klikk for å legge til filteret, og velg hvilke verdier du vil filtrere på.
Koblinger fører rett til UXRisk (lukking av MyUXRisk)Alle lenker i e-postvarsler tar deg direkte til relevant innhold i app.uxrisk.com, og den gamle myUXRisk-siden vil bli avviklet.
Mulighet for oppfølging og oppdatering av tiltak og aksjoner i mobilappenAlle organisasjoner kan nå konfigurere mobilappen (mobile.uxrisk.com eller Android-app) for å kunne følge opp og oppdatere tiltak og aksjoner.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål!

Surbhi Bansal og Åge Landråk starter i Proactima

Proactima har ytterligere styrket laget og knyttet til seg to nye medarbeidere innen henholdsvis risikostyring og digitale løsninger.

Surbhi Bansal jobber med risikostyring og har en mastergrad i risikostyring i offshore-teknologi og en bachelor innen maskin- og automatiseringsteknikk. Hun er nå i ferd med å fullføre sin doktorgrad hvor hennes forskningsarbeid er knyttet til risikoanalyse og forbedring av beslutningstaking under usikkerhet for energisektorens næringer.

Surbhi Bansal startet i Proactima i februar for innovasjonsavdelingen og støtter forskning og utvikling i prosjekter og konsulentoppdrag. Surbhi har tidligere jobbet som ingeniør i EPC olje- og gass- og i bilindustrien. Hun har forsket innen kjernekraft, olje og gass, kjemisk prosessering og finanssektoren, noe som har resultert i publisering av fem forskningsartikler på internasjonale konferanser og anerkjente tidsskrifter.

Åge Tjelta Landråk har tidligere jobbet i Proactima og var sentral i utviklingen av risikostyringsverktøyet UXRisk. Nå er Åge tilbake og skal jobbe som produkteier for UXRisk i avdelingen for Digitale løsninger.

Åge har mer enn 20 års erfaring innenfor IKT applikasjonsimplementering, rådgivning, opplæring, accounting og andre IKT støtteprosesser inn mot en rekke bedrifter, primært innen olje- og gassektoren. Åge er en av grunnleggerne av PRIDE AS (tidligere Synergi Solutions og nå en del av DNV). Åge har stor erfaring innen IKT-feltet og har deltatt i mer enn 100 prosjekter for over 50 selskaper i mer enn 10 land. Frem til 2018 var Åge ansvarlig for å utvikle og implementere Proactimas neste generasjon HMS- og risikostyringsverktøy UXRisk.

Vi ønsker begge velkommen til Proactima!