Stikkord: Virksomhetsstyring

Vi styrker laget

Vi har gleden av å presentere Andreas Richter som ny gruppeleder for risiko- og virksomhetsstyring og Hanna Carlèn som nytt tilskudd i gruppen.

Ny gruppeleder

– Jeg er opptatt av en helhetlig tilnærming og forståelse for hvordan virksomheter skaper verdier, sier Andreas Richter og trekker frem bærekraftig styring som styrker mennesker og deres evner for å samarbeide i en felles retning.

Richter tok 1. mars over som gruppeleder for risiko- og virksomhetsstyring etter Jens Thomas Sagør. Sagør går over i ny rolle i Proactima med fokus på forretningsutvikling.

Solid styring av laget

I tillegg er vi svært fornøyde med å få ombord Hanna Carlèn som nytt tilskudd i samme gruppe. Carlèn har lang erfaring som kvalitetsleder fra flere ulike bedrifter og skal jobbe med kvalitetsstyring i Proactima.

– Jeg trives aller best når jeg kan bidra til å bygge opp og implementere forretningsspesifikke styringssystemer innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø, sier Hanna.

Trine Nikolaisen, avdelingsleder for strategisk rådgivning og analyse i Proactima, er svært fornøyd med de nye rekrutteringene.

– Å bygge laget er noe av det viktigste vi gjør. Vi er heldige som har så mange dyktige folk som vil jobbe med oss. Med Andreas og Hanna om bord vil vi løfte oss ytterligere innen risiko-, kvalitetsstyring- og virksomhetsstyring, sier Nikolaisen.

I januar ønsket vi Malin Bakke Hole velkommen til samme gruppe, og det er et sterkt og solid lag som bygges.

Andras Richter kommer fra Arribatec (tidligere Qualisoft), der han de siste to årene har jobbet som Product Manager for QualiWare-programvaren, samtidig som han ledet utviklingen av digitale tilleggsprodukter mot visjonen av fremtidens styringssystem.

Han har jobbet med styringssystem, prosessledelse og virksomhetsarkitektur i 10 år. Først som konsulent og prosjektleder i Qualisoft for kunder som Direktoratet for Økonomistyring, E.ON E&P, Wintershall og Technip, og senere som ansvarlig for styringssystemet i OMV Norge i forbindelse med Wisting og Berling- prosjektene.

Hanna Carlèn har kompetanse innen kvalitetsstyringssystemer, prosesskartlegging samt HMS oppfølging, implementasjon og dokumentasjon. Hanna kommer fra stillingen som Quality Manager Nordic i BMI gruppen hvor hun har hatt ansvar for kvalitetsstyringen for taksteinproduksjonen i fire fabrikker i Norden.  Tidligere har hun hatt stillingen som HMS- og kvalitetssjef i BMI Norge og har hatt tilsvarende roller iblant annet Stanley Security, Takeda Nycomed og Norsk Medisinaldepot.

– Jeg gleder seg til å komme i gang og bli bedre kjent med menneskene i Proactima for å sammen kunne videreutvikle Norges fremste fagmiljø innen risiko- og virksomhetsstyring, avslutter den nye gruppelederen.

Vi ønsker Hanna og Andreas velkommen til Proactima!

Åpenhet, ansvarlighet og anstendige arbeidsforhold

Tar bedriften din ansvar for anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter? Har bedriften din kontroll på hva underleverandørene gjør? Og hva menes egentlig med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?

Ifølge den nye åpenhetsloven er dette noe ditt selskap må ha kjennskap til. Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og stiller nye krav til åpenhet og ansvarlighet i næringslivet.

– Dette er den første loven i Norge som aktivt pålegger norske virksomheter å ta ansvar og respektere menneskerettighetene og anstendig arbeidsforhold i alt virksomheten foretar seg, inkludert i leverandørkjeden, sier Malena Kyvik Martens i Proactima.

Malena er rådgiver i Proactima og jobber med å bistå næringslivet med å redusere negative påvirkninger på mennesker og miljø.

– Loven sier at alle norske virksomheter skal kartlegge og avdekke risiko i egen virksomhet og i leverandørkjeden. I tillegg sier loven at virksomheter skal kommunisere hvordan den jobber for å sikre at produkter og tjenester blir fremstilt på en måte som respekterer menneskerettigheter, forklarer hun videre.

 «A social licence to operate»

Vi tenker gjerne på menneskerettigheter i arbeidslivet som for eksempel barnearbeid, tvangsarbeid, frihetsberøvelse og tortur. Men menneskerettigheter handler også om lønnsdiskriminering, seksuell trakassering og HMS på arbeidsplassen. – Mange virksomheter mangler kunnskap og erfaring om at slike problemstillinger eksisterer, og har ofte manglende forståelse og erfaring til å håndtere det. Det handler om at grunnleggende rettigheter blir ivaretatt og respektert, sier Malena.

Det er om lag 9000 bedrifter som driver virksomhet i Norge i dag som er underlagt loven. Loven omfatter også utenlandske bedrifter som skatter til Norge. Dette gjelder i hovedsak større bedrifter med mer enn 50 ansatte og 70 millioner kroner i årlig salgsinntekt.

– Men disse vil igjen måtte stille krav til sine underleverandører som ikke nødvendigvis er direkte underlagt loven. I praksis er det derfor mange flere selskaper som i dag vil bli berørt av loven, utdyper Malena.

Den nye loven pålegger virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Mange selskaper har reagert på at dette er stort og omfattende og at de mangler veiledning?

Aktsomhetsvurdering er ikke noe nytt, påpeker Malena. En rekke selskaper har gjort dette i mange år. Og OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGPs) slår begge fast at aktsomhetsvurderingsprosessen kan inngå som en del av selskapets overordnede risikostyring.

– Og risikostyring er en integrert del av all virksomhetsstyring. Det er derfor ofte fullt mulig å håndtere de nye kravene innenfor det systemet man allerede har. Det som er nytt, er å inkludere også den risikoen selskapet selv utgjør for rettighetsholdere som egne ansatte, ansatte i leverandørkjeden, mennesker og miljø i lokalsamfunnet hvor selskapet opererer.

Ansatte blir utnyttet også i Norge

– Risikoforståelse og risikostyring er helt sentralt for å lykkes med aktsomhetsvurderingsprosessen, og at selskapet evner å omsette en forankret ansvarlighet ut i praksis, sier Malena. – Det er en reell risiko for at mennesker blir utnyttet, trakassert, diskriminert og opplever tvangsarbeid også i norske virksomheter og deres leverandørkjeder. Dette er risiko som norske selskap nå har et ansvar for å håndtere og vise at man tar på alvor. Dette krever en helhetlig forståelse av risiko og god og strukturert styring av disse.

Hva bør virksomheter gjøre for å imøtekomme den nye loven?

– Det handler om å ha kontroll på hva bedriften gjør fra før. Alle som er berørt av loven bør oppdatere styringssystemet til å ta hensyn til de nye kravene. Videre bør bedriften identifisere sine særskilte rettighetsholdere, eksempelvis egne ansatte, ansatte i leverandørkjeder og lokalsamfunn, og identifisere den risiko bedriften forårsaker, at den bidrar til eller er knyttet til negative påvirkninger for disse.

Helhetlig risikostyring

Hva kan Proactima bistå med?

 – I Proactima jobber vi med aktsomhetsvurderinger som del av en helhetlig forståelse av risikostyring.  Vi kan bistå med hele prosessen som åpenhetsloven krever, fra forankring av ansvarlighet til håndtering og kommunikasjon av risiko. I Proactima har vi omfattende kompetanse innen virksomhetsstyring, menneskerettigheter, generell risikostyring, risikokommunikasjon, HMS og beredskap, og vi har rådgivere som er eksperter på næringsvirksomhet i andre deler av verden.

– Åpenhetsloven er en gylden mulighet for norske virksomheter å sette i gang arbeidet med å få oversikt over risiko og identifisere gode og nødvendige tiltak for å gi mennesker og samfunn den respekt de har krav på, avslutter Malena.

Innen 30. juni 2023 skal norske bedrifter redegjøre om sitt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ønsker du bistand til håndtering av åpenhetsloven? Ta kontakt med Malena for en prat.

https://proactima.com/tjenester/implementering-av-apenhetsloven/

Proactima styrker teamet innen virksomhetsstyring og risikostyring

Proactima har gleden av å presentere Malin Bakke Hole. Malin kommer fra stillingen som Sikkerhet- og kvalitetsleder trafikk hos Bane NOR hvor hun både har hatt personalansvar for sikkerhetsrådgivere tilknyttet trafikkenheten og faglig ansvar for sikkerhetsarbeidet som utføres i enheten. Malin har jobbet med risikostyring, beredskap og sikring, sikkerhetskultur, granskning og avviksbehandling samt kvalitetsstyring.

Malin Bakke Hole

Tidligere har Malin jobbet blant annet for Siemens Mobility og Jernbaneverket og har innehatt en rekke stillinger innen Bane NOR hvor fokus har vært på sikkerhet og kvalitet. Malin har kompetanse blant annet knyttet til planlegging og gjennomføring av øvelser, opplæring i krisehåndtering og systematisk beredskapsarbeid. Hun har også jobbet mye med granskning av uønskede hendelser, avviksbehandling og sikkerhetsrapportering. Hun vil bli en god ressurs inn i Proactimas mange prosjekter innen både beredskap, virksomhets- og risikostyring.

– Jeg er utrolig stolt over at de aller beste rådgiverne velger oss. Nå får vi med oss Malin som kan faget til fingerspissene, og som tar med seg masse relevant erfaring inn i teamet, sier avdelingsleder i Proactima Jens Thomas Sagør.

Malin har en Master i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Tromsø, samt en Bachelor innen Organisasjon og Ledelse fra Høgskolen på Lillehammer.

Vi ønsker Malin velkommen til Proactima!

Hanne-Marit Berge til Proactima

Hanne-Marit Berge startet i Proactima den 1. august. Hun har også tidligere jobbet i selskapet og kom nå tilbake etter å ha jobbet tre år med virksomhetsstyring i Statnett.

Tidligere har Hanne-Marit jobbet med etablering og kontinuerlig forbedring av styringssystem for ulike virksomheter, både innen olje- og gassbransjen, kraftbransjen og innen bygg- og anlegg. Hun har også vært prosjektleder og har blant annet jobbet med effektiviserende metoder som LEAN samt  digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser.

Hanne-Marit har en Master i katastrofehåndtering fra Københavns Universitet.

OKEA-kontrakt til Proactima

Stavanger, 11. september 2018: Proactima AS har signert avtale med oljeselskapet OKEA om å bistå med konsulenttjenester i forbindelse med at OKEA overtar operatørskapet for Draugen-feltet i Norskehavet. Avtalen har en verdi på over 10 millioner kroner og varer fram til utgangen av 2018.

Hovedoppgaven til Proactima er å støtte OKEA fram til overtakelsen av operatørskapet den 1. desember.

– OKEA valgte Proactima fordi selskapet har den nødvendige kombinasjonen av kompetanse og erfaring. I tillegg kjenner Proactima vårt selskap godt gjennom tidligere samarbeid, blant annet gjennom oppbyggingen av OKEAs styringssystem, sier Dag Eggan, SVP HSE i OKEA.

Robuste og effektive løsninger

Proactima bidrar innenfor følgende fagfelt: styringssystem, samsvarsstyring, risikostyring, barrierestyring, HMS-ledelse, ytre miljø, sikring, beredskap, driftsoperasjoner og HR. I alt arbeider 15 medarbeidere i kontrakten.

– Dette er en viktig og spennende kontrakt for oss hvor vi virkelig får anledning til å mobilisere kjernekompetansen i selskapet. Arbeidet er allerede godt i gang, og vår ambisjon er å levere robuste og effektive løsninger som setter OKEA i stand til å overta operatørskapet på en sikker måte til avtalt tid, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima AS.

Tverrfaglig team

Proactima har lenge samarbeidet med A/S Norske Shell og har derfor god kunnskap både om selskapet og installasjonene som inngår i OKEA-porteføljen. Samtidig har Proactima over lengre tid jobbet tett på OKEA, blant annet med utvikling av styringssystem og med risikostyring.

– OKEA er et selskap som tenker nytt og som våger å utfordre det etablerte. Vi er stolte over å ha vunnet OKEAs tillit, noe som er et resultat av vår faglige tyngde, vår erfaring med tilsvarende endringsprosjekter og vår evne til å finne gode og tilpassede løsninger, utdyper Winther.

Jobben framover blir å tilrettelegge for at overgangen fra Shell til OKEA går smertefritt. Proactimas leveranser blir utført av personell fra selskapets kontor i Trondheim i tillegg til hovedkontoret i Stavanger og kontorene i Oslo og Bergen.

OKEA
OKEA ble etablert i 2015 og har store ambisjoner både når det gjelder utbygging og produksjon på norsk sokkel. I juni i år kjøpte OKEA A/S Norske Shells eierandel på 44,56 prosent samt operatørskapet på Draugen-feltet i Norskehavet. I kjøpet inngikk også Shells eierandel på 12 prosent i Gjøa-feltet. Dette kjøpet gjør OKEA til en av de større aktørene på norsk sokkel med en samlet forventet produksjon på ca 22 000 fat oljeekvivalenter per dag.

Kontaktpersoner:
Trond Winther, Proactima. Mobil: 95 29 41 91
Bjørg Sandal, Proactima. Mobil: 48 39 37 75