Home 2021

Archives

Bærekraft

Bærekraftbloggen

Fiskeoppdrett – Lusevarsling

Fiskeoppdrett – LusevarslingProactima har utviklet en simuleringstjeneste som forutsier hvor og hvordan havstrømmene beveger seg mellom fiskeoppdrettsanlegg.  Simuleringstjenesten varsler likt et værvarsel opptil fem...
Bærekraft

Bærekraft

Proactima bidrar til et bærekraftig samfunn ved å hjelpe våre kunder i å forstå og håndtere trusler og muligheter knyttet til bærekraft og ESG. Parisavtalen og...

Styringssystemer

Styringssystem, eller ledelsessystem, er et av de viktigste verktøyene ledelsen i en virksomhet har for å planlegge og forbedre virksomhetens prestasjon. Proactima har lang erfaring...

Bærekraftig bruk av kjemikalier

Bruk av kjemikalier er en viktig del av vår moderne samfunn. Å velge riktig ut fra et bærekraft- og miljøhensyn er utfordrende.Proactima har utviklet...
To personer bruker et system for internrevisjon

Kvalitative risikoanalyser

En kvalitativ risikoanalyse beskriver risiko kvalitativt eller semi-kvantitativt og gir virksomheten et grunnlag for å prioritere og gjennomføre effektive risikoreduserende tiltak.Proactima har ledende kompetanse...
To personer bruker et system for internrevisjon

Ledelse

Vi hjelper kundene våre med å styre sin egen risiko. God styring krever velprøvde metoder, teoretisk kompetanse og praktisk erfaring. Dette får du i...
To personer bruker et system for internrevisjon

Revisjoner og granskning

Revisjon og granskning er viktige verktøy for å vurdere samsvar med krav, kontrakter eller forventninger og gir innsikt i om tiltak, systemer og rutiner...
To personer bruker et system for internrevisjon

Rådgiving

Vi hjelper kundene våre med å styre sin egen risiko. God styring krever velprøvde metoder, teoretisk kompetanse og praktisk erfaring. Dette får du fra...
To personer bruker et system for internrevisjon

Rådgiving og analyse

Vi har en tverrfaglig tilnærming til å løse utfordringer. For mer komplekse prosjekter vil Proactima bruke kompetanse fra flere disipliner som sikrer at den...

Aktuelt

"Er du klar" skrevet på en tavle.

Vi søker flere Frontend og Fullstack utviklere til teamet vårt!

I forbindelse med vår satsing på digitaliseringen av våre fagområder, så er vi på jakt etter en Frontend og Fullstack utvikler til vårt utviklingsteam i Stavanger. Vi ser etter deg som vil være med å utvikle en moderne self-service løsning for å digitalisere arbeidsprosesser på det globale markedet.

UXRisk Release 12