Home 2020

Archives

Styringssystemer

Styringssystem, eller ledelsessystem, er et av de viktigste verktøyene ledelsen i en virksomhet har for å planlegge og forbedre virksomhetens prestasjon. Proactima har lang erfaring...
To personer bruker et system for internrevisjon

Granskning – samfunnssikkerhet

Revisjon og granskning er viktige verktøy for å vurdere samsvar med krav, kontrakter eller forventninger og gir innsikt i om tiltak, systemer og rutiner...
To personer bruker et system for internrevisjon

Sårbarhetsutredninger

En nødvendig forutsetning for å redusere sårbarheter er god styring av sikring og relatert risiko. Proactima har omfattende erfaring med å analysere risiko og...
To personer bruker et system for internrevisjon

Ledelse

Vi hjelper kundene våre med å styre sin egen risiko. God styring krever velprøvde metoder, teoretisk kompetanse og praktisk erfaring. Dette får du i...
To personer bruker et system for internrevisjon

Revisjoner og granskning

Revisjon og granskning er viktige verktøy for å vurdere samsvar med krav, kontrakter eller forventninger og gir innsikt i om tiltak, systemer og rutiner...
To personer bruker et system for internrevisjon

Rådgiving

Vi hjelper kundene våre med å styre sin egen risiko. God styring krever velprøvde metoder, teoretisk kompetanse og praktisk erfaring. Dette får du fra...
To personer bruker et system for internrevisjon

Rådgiving og analyse

Vi har en tverrfaglig tilnærming til å løse utfordringer. For mer komplekse prosjekter vil Proactima bruke kompetanse fra flere disipliner som sikrer at den...
To personer bruker et system for internrevisjon

Analyse

Vi tror på innsikt og analyse som en strategisk viktig ressurs for en sikker og bærekraftig virksomhet. Det gir deg mulighet til å fatte...
Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet

Risikobildet i samfunnet er i stadig endring. Rekken av sikringshendelser som har rammet nasjonale og internasjonale virksomheter de siste årene er lang. Samfunnet, myndighetene...

Aktuelt

"Er du klar" skrevet på en tavle.

Vi søker flere Frontend og Fullstack utviklere til teamet vårt!

I forbindelse med vår satsing på digitaliseringen av våre fagområder, så er vi på jakt etter en Frontend og Fullstack utvikler til vårt utviklingsteam i Stavanger. Vi ser etter deg som vil være med å utvikle en moderne self-service løsning for å digitalisere arbeidsprosesser på det globale markedet.

UXRisk Release 12