Home 2020

Archives

Styringssystemer

Styringssystem, eller ledelsessystem, er et av de viktigste verktøyene ledelsen i en virksomhet har for å planlegge og forbedre virksomhetens prestasjon. Proactima har lang erfaring...
To personer bruker et system for internrevisjon

Granskning – samfunnssikkerhet

Revisjon og granskning er viktige verktøy for å vurdere samsvar med krav, kontrakter eller forventninger og gir innsikt i om tiltak, systemer og rutiner...
To personer bruker et system for internrevisjon

Sårbarhetsutredninger

En nødvendig forutsetning for å redusere sårbarheter er god styring av sikring og relatert risiko. Proactima har omfattende erfaring med å analysere risiko og...
To personer bruker et system for internrevisjon

Ledelse

Vi hjelper kundene våre med å styre sin egen risiko. God styring krever velprøvde metoder, teoretisk kompetanse og praktisk erfaring. Dette får du i...
To personer bruker et system for internrevisjon

Revisjoner og granskning

Revisjon og granskning er viktige verktøy for å vurdere samsvar med krav, kontrakter eller forventninger og gir innsikt i om tiltak, systemer og rutiner...
To personer bruker et system for internrevisjon

Rådgiving

Vi hjelper kundene våre med å styre sin egen risiko. God styring krever velprøvde metoder, teoretisk kompetanse og praktisk erfaring. Dette får du fra...
To personer bruker et system for internrevisjon

Rådgiving og analyse

Vi har en tverrfaglig tilnærming til å løse utfordringer. For mer komplekse prosjekter vil Proactima bruke kompetanse fra flere disipliner som sikrer at den...
To personer bruker et system for internrevisjon

Analyse

Vi tror på innsikt og analyse som en strategisk viktig ressurs for en sikker og bærekraftig virksomhet. Det gir deg mulighet til å fatte...
Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet

Risikobildet i samfunnet er i stadig endring. Rekken av sikringshendelser som har rammet nasjonale og internasjonale virksomheter de siste årene er lang. Samfunnet, myndighetene...

Aktuelt

SIITS-prosjektet har fått ny nettside

Sjekk ut den nye nettsiden til SIITS-prosjektet om fremtidens intelligente transportsystemer!SIITS-prosjektet vil bidra på veien mot mer sømløs, sikker og grønn mobilitet ved å...

UXRisk Release 10