Home 2020

Archives

To personer bruker et system for internrevisjon

Revisjon og tilsyn

Revisjon og tilsynVi har lang erfaring med å forberede og gjennomføre revisjonsprogrammer. Våre konsulenter har blant annet erfaring som hovedrevisorer fra tilsynsmyndigheter, ansvarlig for...
To personer bruker et system for internrevisjon

Styringssystem og ledelsesystem

StyringssystemInnenfor virksomhetsstyring er det leveranser som vi kan sortere under kategorien styringssystem, eller ledelsessystem. Definisjonen av hva et styringssystem er kan variere. Når vi...

Styringssystemer

Styringssystem, eller ledelsessystem, er et av de viktigste verktøyene ledelsen i en virksomhet har for å planlegge og forbedre virksomhetens prestasjon. Proactima har lang erfaring...
To personer bruker et system for internrevisjon

Internrevisjon

Revisjoner er et viktig verktøy for læring og forbedring i virksomheten ved at ledere og medarbeidere får innsikt i om tiltak, systemer og rutiner...

Leverandørstyring og revisjon

Leverandørrevisjoner er et viktig verktøy i styring og utvikling av leverandører ved at ansvarlige for anskaffelser får innsikt i om krav i kontrakter etterleves...
To personer bruker et system for internrevisjon

Endringsledelse

Skal man lykkes med store endringsprosesser, må man også ha en forståelse av og jobbe med virksomhetens kultur, verdier, mennesker og atferd.Vi har rådgitt...
To personer bruker et system for internrevisjon

Integrasjon i forbindelse med fusjoner og oppkjøp

Fusjoner og oppkjøp er kanskje noen av de største endringsprosessene en virksomhet kan utsettes for: mange beslutninger må tas og organisasjonskulturer møtes. Vår kompetanse kan...
To personer bruker et system for internrevisjon

Endringskommunikasjon

Hvordan lykkes med kommunikasjonen når selskapet står overfor større endringer som fusjoner, oppkjøp eller nedbemanninger? Internt er det viktig å eliminere mest mulig av...
To personer bruker et system for internrevisjon

Kvalitative risikoanalyser

En kvalitativ risikoanalyse beskriver risiko kvalitativt eller semi-kvantitativt og gir virksomheten et grunnlag for å prioritere og gjennomføre effektive risikoreduserende tiltak.Proactima har ledende kompetanse...
To personer bruker et system for internrevisjon

Ledelse

Vi hjelper kundene våre med å styre sin egen risiko. God styring krever velprøvde metoder, teoretisk kompetanse og praktisk erfaring. Dette får du i...

Aktuelt

"Er du klar" skrevet på en tavle.

Vi søker flere Frontend og Fullstack utviklere til teamet vårt!

I forbindelse med vår satsing på digitaliseringen av våre fagområder, så er vi på jakt etter en Frontend og Fullstack utvikler til vårt utviklingsteam i Stavanger. Vi ser etter deg som vil være med å utvikle en moderne self-service løsning for å digitalisere arbeidsprosesser på det globale markedet.

UXRisk Release 12