(+47) 4000 1933 post@proactima.com

Risikostyring

Nyheter

Interessert?

Har du lyst å jobbe med utfordrende prosjekt og spennende kunder? Proactima har ledige stillinger som konsulent / seniorkonsulent / rådgiver ved to av selskapets kontor, både på Oslokontoret og ved kontoret i Trondheim.

Ny doktor i Proactima!

Marie Røyksund på Proactimas Stavanger-kontor disputerte onsdag denne uka for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskaplige fakultetet på Universitetet i Stavanger.

Søker etter beredskapsrådgiver

Til kontoret vårt i Stavanger søker vi etter dyktig senior beredskapsrådgiver, med cirka 10 års erfaring og med potensiale til å være med på å videreutvikle fagområdet.