(+47) 4000 1933 post@proactima.com

Risikostyring

Stor interesse for Proactima

Slik er Trond Winthers reaksjon noen uker etter at Proactima kjørte i gang sin rekrutteringskampanje. Selskapet styrker seg på alle de fire kontorene og har i denne omgang gått bredt ut og søkt etter konsulenter med kunnskap innen risiko og HMS. Trond Winther er daglig leder i selskapet og har lest alle søknadene.

Forelesninger for UiS-studenter

To representanter for Proactima holdt i dag forelesninger i risikostyring for studenter ved Universitetet i Stavanger (UiS). Studiet gir 10 studiepoeng og er en del av etter- og videreutdanningstilbudet som gis ved UiS. Risikostyring er ett av flere fag som inngår i studiet.

Utreder sikkerheten i demokratiske prosesser

Proactima dro det lengste strået i konkurransen om Kommunal- og moderniseringsdepartementets prosjekt «Utredning av sikkerheten i demokratiske prosesser i Norge». Utredningen er en del av arbeidet med ny valglov i Norge; et arbeid som går i regi av regjeringens valglovutvalg.