Forside / Tjenester

Tjenester

Vi har medarbeidere med akademisk bakgrunn og medarbeidere med lang praktisk erfaring. Når vi kobler empiri med operative evner, kan vi levere alt fra utredninger med akademisk forankring til tjenester innen skarpe beredskapsoppdrag.

Hos oss utfordres akademikeren til å omsette teori til praksis, og feltarbeideren til å tenke mer metodisk og systematisk. Slik utfordrer vi det etablerte, utvikler nye metoder og driver faget videre, sammen med våre oppdragsgivere.

Vi jobber innen en rekke bransjer og samler kunnskap og erfaring fra oppdrag innenfor samferdsel, olje og gass, maritim sektor, kraftindustrien, bygg og anlegg, bank og finans, olje og gass, offentlig sektor og utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Sektorer

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rådgiving og analyse

Vi har en tverrfaglig tilnærming til å løse utfordringer innen revisjon, styringssystem, planlegging og kontroll.

Kurs og opplæring

Vi tilbyr en rekke e-læringskurs tilpasset behov og krav gjeldende for din organisasjon.

Digitale verktøy

Vi tilbyr spesialiserte verktøy for yrkeshygiene og kjemikaliestyring til neste generasjons risikostyring.