Forside > Tjenester > Rådgiving og analyse

Rådgiving og analyse

Vi har en tverrfaglig tilnærming til å løse utfordringer. For mer komplekse prosjekter vil Proactima bruke kompetanse fra flere disipliner som sikrer at den beste kompetansen brukes for å løse utfordringen.

Gjennom selskapets 15 års historie har vi gjennomført en rekke prosjekter for bedrifter, organisasjoner og myndigheter innen olje og gass, transport, maritim sektor, offentlig sektor og bank / forsikring. Det er vårt mål å være i forkant av utviklingen i vårt felt, og vi er derfor også involvert i en rekke FoU-prosjekter.

Våre dyktige rådgivere er alltid klar for å hjelpe din virksomhet.

Analyse

Vi tror på innsikt og analyse som en strategisk viktig ressurs for en sikker og bærekraftig virksomhet.

Ledelsesrådgiving

God styring krever velprøvde metoder, teoretisk kompetanse og praktisk erfaring. Dette får du i rådgiverne fra Proactima.

Planer

Planer i ulike former og omfang er et sentralt virkemiddel for å sikre forutsigbarhet og utvikling i organisasjoner.

Revisjoner og granskning

Revisjon og granskning er viktige verktøy for å vurdere samsvar med krav, kontrakter eller forventninger

Rådgivning

Vi hjelper kundene våre med å styre sin egen risiko. God styring krever velprøvde metoder, teoretisk kompetanse og praktisk erfaring.

Ledelse- og styringssystem

Vi tror at en virksomhets utfordringer, men også løsninger, finnes i grensesnittet kultur, struktur og kompetanse.

Trening og øvelse

Kompetanse er avgjørende for kvaliteten i alt krise- og beredskapsarbeid. Proactima tilbyr alle former for opplæring, trening og øvelser innen krise- og ulykkehåndtering.