Hjem/home / Tjenester / Rådgiving og analyse / Analyse / Sårbarhetsutredninger

Kontakt oss

Proactima bruker svært kompetente konsulenter med praktisk erfaring fra myndighetsrevisjoner, offentlige beredskapsorganer, nasjonale granskinger samt private og frivillige beredskapsaktører.

Anne-Kari Valdal

Konsulent Security/Sikring

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.

Webinar – Hvordan få tidlig varsel om trusler som kan ramme virksomheten din?

Proactima inviterer til webinar om hvordan virksomheter kan beskytte seg mot ukjente trusler.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.

Vær beredt

Norske helsemyndigheter er forberedt på et større utbrudd av coronavirus (COVID 19) i Norge. Er bedriften din det?