Styringssystemer

Styringssystem, eller ledelsessystem, er et av de viktigste verktøyene ledelsen i en virksomhet har for å planlegge og forbedre virksomhetens prestasjon.

Proactima har lang erfaring med å utvikle og forbedre styringssystemer for å møte spesifiserte krav knyttet til relevant lovgivning, ISO-standarder eller økte krav til forbedring.

Vi har erfaring med blant annet:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 19001:2013
  • ISO 45001:2018

Relevante tema:

Bærekraft

Proactima har målsatt seg å bistå med tjenester knyttet til samfunnskritiske prosesser....

HMS styring og ledelse

Proactima tilbyr flere tjenester innen analyse og vurdering av sikkerhetskritiske aspekter, fra...

Helse og arbeidsmiljø

Proactima tilbyr ledende kompetanse innen helse og arbeidsmiljø. Vi kan bistå med...

Virksomhetsstyring

Proactima har høy kompetanse innen virksomhetsstyring. Vårt motto er å hjelpe kunden...

Sikring – security

Vi hjelper deg med effektiv håndtering av sikringsrisiko – for å ta...

Risikostyring

Proactima tilbyr rådgivning innen risikostyring for alle sektorer, og har bidratt til...

Samfunnssikkerhet

Risikobildet i samfunnet er i stadig endring. Rekken av sikringshendelser som har...

Kontakt oss

Proactima bruker svært kompetente konsulenter med praktisk erfaring fra myndighetsrevisjoner, offentlige beredskapsorganer, nasjonale granskinger samt private og frivillige beredskapsaktører.

Hanne Marit Berge

Hanne Marit Berge

Posisjon:Konsulent og Fagleder Virksomhetsstyring
Telefon: +47 992 83 884
E-post: hanne-marit.berge@proactima.com

Hanne Marit Berge

Konsulent og Fagleder Virksomhetsstyring

Trine Solvang Nikolaisen startet i Proactima

I Proactima vil Trine jobbe hovedsakelig med strategisk rådgivning innenfor ESG og bærekraft.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Vi forenkler det komplekse – en praktisk tilnærming til ESG

Mange av våre kunder opplever nye krav og forventninger fra sine viktigste interessenter til hva de må gjøre for å være en ansvarlig samfunnsaktør og et attraktivt investeringsobjekt.

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.