Styringssystemer

Styringssystem, eller ledelsessystem, er et av de viktigste verktøyene ledelsen i en virksomhet har for å planlegge og forbedre virksomhetens prestasjon.

Proactima har lang erfaring med å utvikle og forbedre styringssystemer for å møte spesifiserte krav knyttet til relevant lovgivning, ISO-standarder eller økte krav til forbedring.

Vi har erfaring med blant annet:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 19001:2013
  • ISO 45001:2018

Relevante tema:

Bærekraft

Proactima har målsatt seg å bistå med tjenester knyttet til samfunnskritiske prosesser....

HMS styring og ledelse

Proactima tilbyr flere tjenester innen analyse og vurdering av sikkerhetskritiske aspekter, fra...

Helse og arbeidsmiljø

Proactima tilbyr ledende kompetanse innen helse og arbeidsmiljø. Vi kan bistå med...

Virksomhetsstyring

Proactima har høy kompetanse innen virksomhetsstyring. Vårt motto er å hjelpe kunden...

Sikring – security

Vi hjelper deg med effektiv håndtering av sikringsrisiko – for å ta...

Risikostyring

Proactima tilbyr rådgivning innen risikostyring for alle sektorer, og har bidratt til...

Samfunnssikkerhet

Risikobildet i samfunnet er i stadig endring. Rekken av sikringshendelser som har...

Kontakt oss

Proactima bruker svært kompetente konsulenter med praktisk erfaring fra myndighetsrevisjoner, offentlige beredskapsorganer, nasjonale granskinger samt private og frivillige beredskapsaktører.

Hanne Marit Berge

Hanne Marit Berge

Posisjon:Konsulent og Fagleder Virksomhetsstyring
Telefon: +47 992 83 884
E-post: hanne-marit.berge@proactima.com

Hanne Marit Berge

Konsulent og Fagleder Virksomhetsstyring

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Proactima bidrar til helhetlig risikostyring i demoprogram Elnett21

Elnett21 skal utvikle løsninger for morgendagens elektriske transport og Proactima har bidratt til å kartlegge risiko for på et overordnet nivå, for å identifisere hendelser og forhold som kan hindre at demoprosjektets mål nås.

Proactima samlet kraftbransjen digitalt

27. mai samlet Proactima 30 deltagere fra en rekke regionale kraftselskaper til Forum for risikostyring i kraftbransjen.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.