Styringssystemer

Styringssystem, eller ledelsessystem, er et av de viktigste verktøyene ledelsen i en virksomhet har for å planlegge og forbedre virksomhetens prestasjon.

Proactima har lang erfaring med å utvikle og forbedre styringssystemer for å møte spesifiserte krav knyttet til relevant lovgivning, ISO-standarder eller økte krav til forbedring.

Vi har erfaring med blant annet:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 19001:2013
  • ISO 45001:2018

Relevante tema:

Bærekraft

Proactima har målsatt seg å bistå med tjenester knyttet til samfunnskritiske prosesser....

HMS styring og ledelse

Proactima tilbyr flere tjenester innen analyse og vurdering av sikkerhetskritiske aspekter, fra...

Helse og arbeidsmiljø

Proactima tilbyr ledende kompetanse innen helse og arbeidsmiljø. Vi kan bistå med...

Virksomhetsstyring

Proactima har høy kompetanse innen virksomhetsstyring. Vårt motto er å hjelpe kunden...

Sikring – security

Vi hjelper deg med effektiv håndtering av sikringsrisiko – for å ta...

Risikostyring

Proactima tilbyr rådgivning innen risikostyring for alle sektorer, og har bidratt til...

Samfunnssikkerhet

Risikobildet i samfunnet er i stadig endring. Rekken av sikringshendelser som har...

Kontakt oss

Proactima bruker svært kompetente konsulenter med praktisk erfaring fra myndighetsrevisjoner, offentlige beredskapsorganer, nasjonale granskinger samt private og frivillige beredskapsaktører.

Hanne Marit Berge

Hanne Marit Berge

Posisjon:Fagleder Virksomhetsstyring
Telefon: +47 992 83 884
E-post: hanne-marit.berge@proactima.com

Hanne Marit Berge

Fagleder Virksomhetsstyring

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.

Proactima har utviklet unik varsling av lakselus-spredning

Proactima har utviklet en simuleringstjeneste som forutsier hvor og hvordan havstrømmene beveger seg mellom fiskeoppdrettsanlegg.

Hvordan håndtere korona-krisen

Vår video viser vi hvordan man benytter risikoverktøy og analyse til å få et oversiktsbilde, skape et handlingsrom og kunne ta informerte beslutninger på så gode tiltak som mulig.

Proactima kartlegger for NVE hvordan tingenes internett (IoT) brukes i dagens kraftforsyning

På oppdrag fra NVE har Proactima utarbeidet en kartleggingsrapport om bruk av tingenes internett (IoT) i dagens kraftforsyning.