Forside / Tjenester / Rådgiving og analyse / Revisjoner og granskning / Leverandørstyring og revisjon

Leverandørstyring og revisjon

Leverandørrevisjoner er et viktig verktøy i styring og utvikling av leverandører ved at ansvarlige for anskaffelser får innsikt i om krav i kontrakter etterleves og om kontrakter er utformet hensiktsmessig for å styre risiko knyttet til anskaffelsen.

Proactima har lang erfaring med å forberede og gjennomføre programmer for leverandørrevisjoner. Våre konsulenter har blant annet erfaring som ansvarlig for internrevisjon i organisasjoner og større programmer for leverandørrevisjoner.

Relevante tema:

Virksomhetsstyring

Proactima har høy kompetanse innen virksomhetsstyring. Vårt motto er å hjelpe kunden...

Sikring – security

Vi hjelper deg med effektiv håndtering av sikringsrisiko – for å ta...

Kontakt oss

Proactima bruker svært kompetente konsulenter med praktisk erfaring fra myndighetsrevisjoner, offentlige beredskapsorganer, nasjonale granskinger samt private og frivillige beredskapsaktører.

Hanne Marit Berge

Hanne Marit Berge

Posisjon:Konsulent og Fagleder Virksomhetsstyring
Telefon: +47 992 83 884
E-post: hanne-marit.berge@proactima.com

Hanne Marit Berge

Konsulent og Fagleder Virksomhetsstyring

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Proactima bidrar til helhetlig risikostyring i demoprogram Elnett21

Elnett21 skal utvikle løsninger for morgendagens elektriske transport og Proactima har bidratt til å kartlegge risiko for på et overordnet nivå, for å identifisere hendelser og forhold som kan hindre at demoprosjektets mål nås.

Proactima samlet kraftbransjen digitalt

27. mai samlet Proactima 30 deltagere fra en rekke regionale kraftselskaper til Forum for risikostyring i kraftbransjen.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.