Hjem/home / Tjenester / Rådgiving og analyse / Revisjoner og granskning / Leverandørstyring og revisjon

Leverandørstyring og revisjon

Leverandørrevisjoner er et viktig verktøy i styring og utvikling av leverandører ved at ansvarlige for anskaffelser får innsikt i om krav i kontrakter etterleves og om kontrakter er utformet hensiktsmessig for å styre risiko knyttet til anskaffelsen.

Proactima har lang erfaring med å forberede og gjennomføre programmer for leverandørrevisjoner. Våre konsulenter har blant annet erfaring som ansvarlig for internrevisjon i organisasjoner og større programmer for leverandørrevisjoner.

Relevante tema:

Kontakt oss

Proactima bruker svært kompetente konsulenter med praktisk erfaring fra myndighetsrevisjoner, offentlige beredskapsorganer, nasjonale granskinger samt private og frivillige beredskapsaktører.

Hanne Marit Berge

Konsulent Virksomhetsstyring

Klimarelatert risiko for petroleumsnæringen – hvordan forenkle det komplekse

Dette var hovedbudskapet til Trond Winther, daglig leder i Proactima, på den årlige Risikostyringskonferansen til Norsk petroleumsforening, som ble arrangert denne uken.

To nye medarbeidere starter i Proactima

Proactima styrker teamet og har gleden av å presentere...

Endringene rundt det grønne skiftet vil treffe alle aktører i arbeidslivet

Vi står midt i en pandemi samtidig som klimaendringene påvirker oss i større og større grad. De nye endringene krever omstilling og handling i bedriftene.