Home 2020

Archives

To personer bruker et system for internrevisjon

Gransking

GranskingGod sikkerhetsledelse forankres gjerne i to grunnleggende tradisjoner: Risikobasert og hendelsesbasert styring. Risikobasert ledelse innebærer at innsatsen rettes mot å oppdage og identifisere risikoen...
To personer bruker et system for internrevisjon

Grunnleggende regelverksforståelse

Grunnleggende regelverksforståelse (RVK) Dette kurset er laget i samarbeid med Mintra Trainingportal, mer informasjon om kurset kan finnes på denne siden.  Aktivitetsforskriftens § 21 om kompetanse...
To personer bruker et system for internrevisjon

HMS Introduksjonskurs

HMS Introduksjonskurs Introduksjonskurset i HMS er laget slik at deltakerne skal få den første nødvendige kompetansen til å ivareta HMS- utfordringene i sitt daglige arbeid....
To personer bruker et system for internrevisjon

HMS for ledere

HMS for ledere "Opplæring i HMS arbeid etter AML. § 3-5" Fra 1. januar 2006 skal alle arbeidsgivere etter arbeidsmiljølovens § 3-5 gjennomgå opplæring i HMS...
To personer bruker et system for internrevisjon

Risikoforståelse

RisikoforståelseDette kurset har vi laget i samarbeid med Mintra Trainingportal, du kan finne ytterligere beskrivelse av kurset på denne siden.Manglende risikoforståelse fører ofte til...
Planeten med en gul hjelm på

HMS for verneombud

HMS for verneombud Kurset tilfredsstiller Aml § 6-5 om krav til opplæring av verneombud og AMU-medlemmer. Kurset gir et solid teoretisk fundament innen HMS. Men fokus...
Illustration of online course

Rammeverk for risikostyring

Rammeverk for risikostyringHelhetlig risikostyring handler om å jobbe med det som er viktig for virksomheten, dvs. å prioritere riktig i en hverdag med store...
To personer bruker et system for internrevisjon

Beredskap 2. og 3. linje

Beredskap 2. og 3. linje Petroleumstilsynets (Ptil) definisjon av beredskap er: ”Det å være forberedt til innsats for å kunne håndtere kritiske situasjoner” Proaktiv beredskapsledelse innebærer å...
To personer bruker et system for internrevisjon

Beredskapsledelse i kraftforsyningen

Beredskapsledelse i kraftforsyningenDefinisjonen av beredskap er:”Det å være forberedt til innsats for å kunne håndtere kritiske situasjoner og ekstraordinære hendelser.”Julen 2011 ble Norge hardt...
To personer bruker et system for internrevisjon

Helhetlig risikostyring

Helhetlig risikostyringKurset bygger på ”Veileder i helhetlig risikostyring” utviklet av Proactima for EnergiNorge. Kurset gjennomføres som ”Blended Learning”, og er delt i to hoveddeler.Den...

Aktuelt

"Er du klar" skrevet på en tavle.

Vi søker flere Frontend og Fullstack utviklere til teamet vårt!

I forbindelse med vår satsing på digitaliseringen av våre fagområder, så er vi på jakt etter en Frontend og Fullstack utvikler til vårt utviklingsteam i Stavanger. Vi ser etter deg som vil være med å utvikle en moderne self-service løsning for å digitalisere arbeidsprosesser på det globale markedet.

UXRisk Release 12