Home 2021

Archives

Brannanalyse

Brann er en mulig følge av et utslipp av hydrokarbon, om det blir eksponert for antennelseskildene som er tilstede ved de aktuelle anleggene. Dette...

Eksplosjonsanalyse

Eksplosjoner er en mulig følge av et utslipp av hydrokarbon, om det blir eksponert for antennelseskildene som er tilstede ved de aktuelle anleggene. Dette...

Analyser av rømning, evakuering og redning (EERA)

Målet med slike studier er å vurdere effektiviteten til systemer for rømning, evakuering og redning i definerte fare- og ulykkessituasjoner.Analysen inkluderer gjerne de følgende...

Analyse av farlige og operasjonelle forhold (HAZOP)

Proactima jobber med HAZOP over hele verden og har gjennomført og skrevet HAZOP med alt fra én dags varighet opptil 6 måneder. Proactima bruker svært...

Eksterne miljøstudier

Proactima utfører eksterne miljøstudier som er knyttet til sikkerhets- og risikoanalysearbeid. I tillegg har Proactima et godt etablert samarbeid med underleverandører om spesifikke eksterne...

Arbeidsmiljøvurderinger og aktiviteter

Proactima utfører arbeidsmiljøvurderinger som er knyttet til arbeid om sikkerhets- og risikovurdering (for eksempel WCI-studier). I tillegg har Proactima et godt etablert samarbeid med...

Utendørs operasjonsanalyse

Utendørs operasjonsanalyse utføres for å evaluere om utendørsoperasjoner kan utføres innenfor arbeidsmiljøkriterier for vindkjøling, på arbeidsplasser i naturlig ventilerte arbeidsområder. Analysen er en utvidelse...

Analyse av vindkjøling

Formålet med en WCI-analyse er å evaluere Wind Chill Index (WCI) for arbeidsområder utendørs, som må oppfylle gjeldende krav til drift.CFD-verktøyet FLACS brukes i...

Mekanisk ventilasjonsanalyse

Hensikten med mekanisk ventilasjonsanalyse er å sikre at ventilasjonshastigheter i mekanisk ventilerte områder oppfyller gjeldende krav til drift.CFD-verktøyene FLACS og FLUENT kan brukes i...

Naturlig ventilasjonsanalyse

Formålet med en analyse av naturlig ventilasjon er å sikre at ventilasjonshastigheter i naturlig ventilerte farlige områder oppfyller gjeldende krav til drift.CFD-verktøyet FLACS brukes...

Aktuelt

"Er du klar" skrevet på en tavle.

Vi søker flere Frontend og Fullstack utviklere til teamet vårt!

I forbindelse med vår satsing på digitaliseringen av våre fagområder, så er vi på jakt etter en Frontend og Fullstack utvikler til vårt utviklingsteam i Stavanger. Vi ser etter deg som vil være med å utvikle en moderne self-service løsning for å digitalisere arbeidsprosesser på det globale markedet.

UXRisk Release 12