UXRisk logo

Analyze - Mitigate - Manage

Ta kontakt

Stian Opsahl Hetlevik

Leder Digitale Løsninger

Har du spørsmål?

Ta kontakt på support@proactima.com
+47 4000 1933

Telefonsupport er åpen hverdager mellom 08:00 og 16:00 CET. Tilbakemelding på e-post får man vanligvis i løpet av 1 arbeidsdag

UXRisk er et fleksibelt verktøy designet for effektiv digitalisering av arbeidsprosesser. I dag er det etablert mer enn 15 standardiserte maler for å dekke alle aspekter av HMS, risiko- og kvalitetsstyring. Verktøyet løfter kvaliteten ved å bruke moderne teknologi og prosesstankegang for å gi en mer effektiv, komplett og engasjerende løsning.

Hva kan du bruke UXRisk til?

  • Risikostyring - I UXRisk kan du konfigurere flere ulike typer risikoanalsyer (f.eks ROS analyser, kvalitative risikoanalyser, sikringsrisikoanalyser, management of change (MoC), m.m.)
  • Revisjon - I UXRisk kan du planlegge, gjennomføre og følge opp revisjoner, tilsyn og verifikasjoner.
  • Hendelsesrapportering - I UXRisk kan du rapportere hendelser med mobiltelefon, saksbehandle og følge opp. Her kan man også gjøre årsaksanalyse.
  • Kvalitet - I UXRisk kan man rapportere avvik og forbedringer, analysere og følge opp med tiltak. Her kan man også gjøre årsaksanalyse.
  • Møtereferat - I UXRisk kan du planlegge, gjennomføre og følge opp møter, enkelt og ubyråkratisk.
Frontpage UXRisk

Implementering

Moderne brukergrensesnitt med enkel videobasert opplæring.

Samhandling

Informasjon tilgjengelig etter brukerens behov.

Tiltaksoppfølging

Tiltak og aksjoner på tvers av moduler med mailvarsling.

Skybasertprogramvare

Løsningen er Native Cloud og er en skybasert programvare designet for å dra nytte av moderne strukturer som multi-tenancy, rask elastisitet og åpne API-er. Løsningen drar nytte av rask teknologiutvikling knyttet til nye skytjenester, effektive leveringsmodeller og moderne visualiseringsløsninger (Tableau, Power BI, etc.).

UXRisk

Med app.uxrisk.com kan du jobbe med alle våre bruksområder. Her får du en lett og oversiktlig tilgang til din og virksomhetens informasjon.

Mobil og nettbrett

Med mobile.uxrisk.com eller vår Android app kan du enkelt registrere nye saker, eller følge opp de sakene du har ansvar for. Her kan du også følge opp tiltak og aksjoner du har ansvar for.

Dashboard og rapportering

UXrisk kommer med en standard tilkobling til Microsofts Power BI, det gjør at du som bruker kan sette opp dine egne dashboards og tilpasse disse som ønsket. Når du kjøper UXRisk får du et standard sett med Power BI rapporter tilpasset til deg inkludert i første år med lisens.

Registrer deg for demotilgang

Sosial

Du og/eller din organisasjon / gruppe av mennesker ønsker å ta i bruk UXRisk hvor brukerne autentiserer seg med å bruke sin personlige Microsoft konto. For å registrere en ny UXRisk kunde må du autentisere deg selv med din personlige Microsoft konto. Dette steget skal kun utføres én gang for hver kunde.

Virksomhet

Du og/eller din organisasjon / gruppe av mennesker ønsker å ta i bruk UXRisk hvor brukerne autentiserer seg med å bruke sin personlige Microsoft konto. For å registrere en ny UXRisk kunde må du autentisere deg selv med din personlige Microsoft konto. Dette steget skal kun utføres én gang for hver kunde.

Følg oss på Linkedin

Aktuelt

UXRisk Release 12

Det er kommet en ny release av UXRisk. Den nye versjonen inneholder litt ny funksjonalitet og fikser en del kjente feil.

Operasjonalisere styringssystemet med UXRisk

UXRisk er designet for å operasjonalisere arbeidsprosesser og kan enkelt gjøre prosessene i ditt styringssystem levende.

UXrisk ny release (9)

Vi er glade for å kunne informere kunder og...

Surbhi Bansal og Åge Landråk starter i Proactima

Proactima har ytterligere styrket laget og knyttet til seg...