UXRisk

Analyze, Mitigate, Manage

Ta kontakt

Stian Opsahl Hetlevik

Leder Digitale Løsninger

UXRisk er et fleksibelt verktøy designet for effektiv digitalisering av arbeidsprosesser. I dag er det etablert mer enn 15 standardiserte maler for å dekke alle aspekter av risikostyring og HMS & kvalitetsstyring.

Verktøyet løfter kvaliteten ved å bruke moderne teknologi og prosesstankegang for å gi en mer effektiv, komplett og engasjerende løsning.

Implementering

Moderne brukergrensesnitt med enkel videobasert opplæring.

Samhandling

Informasjon tilgjengelig etter brukerens behov.

Tiltaksoppfølging

Tiltak og aksjoner på tvers av moduler med mailvarsling.

Skybasertprogramvare

Løsningen er Native Cloud og er en skybasert programvare designet for å dra nytte av moderne strukturer som multi-tenancy, rask elastisitet og åpne API-er. Løsningen drar nytte av rask teknologiutvikling knyttet til nye skytjenester, effektive leveringsmodeller og moderne visualiseringsløsninger (Tableau, Power BI, etc.).

Bruksområde

  • Risikostyring - I UXRisk kan du konfigurere flere ulike typer risikoanalsyer (f.eks ROS analyser, kvalitative risikoanalyser, sikringsrisikoanalyser, management of change (MoC), m.m.)
  • Revisjon - I UXRisk kan du planlegge, gjennomføre og følge opp revisjoner, tilsyn og verifikasjoner.
  • Hendelsesrapportering - I UXRisk kan du rapportere hendelser med mobiltelefon, saksbehandle og følge opp. Her kan man også gjøre årsaksanalyse.
  • Kvalitet - I UXRisk kan man rapportere avvik og forbedringer, analysere og følge opp med tiltak. Her kan man også gjøre årsaksanalyse.
  • Møtereferat - I UXRisk kan du planlegge, gjennomføre og følge opp møter, enkelt og ubyråkratisk.
Frontpage UXRisk

Registrering

Sosial

Du og/eller din organisasjon / gruppe av mennesker ønsker å ta i bruk UXRisk hvor brukerne autentiserer seg med å bruke sin personlige Microsoft konto. For å registrere en ny UXRisk kunde må du autentisere deg selv med din personlige Microsoft konto. Dette steget skal kun utføres én gang for hver kunde.

Virksomhet

Du og/eller din organisasjon / gruppe av mennesker ønsker å ta i bruk UXRisk hvor brukerne autentiserer seg med å bruke sin personlige Microsoft konto. For å registrere en ny UXRisk kunde må du autentisere deg selv med din personlige Microsoft konto. Dette steget skal kun utføres én gang for hver kunde.

Support

Har du spørsmål?

Ta kontakt på support@proactima.com
+47 4000 1933

Telefonsupport er åpen hverdager mellom 08:00 og 16:00 CET. Tilbakemelding på e-post får man vanligvis i løpet av 1 arbeidsdag

Aktuelt

Surbhi Bansal og Åge Landråk starter i Proactima

Proactima har ytterligere styrket laget og knyttet til seg...

UXRisk i ny release

23. februar slipper vi release 8 for UXRisk. Den inneholder en rekke forbedringer, blant dem en helt ny forside.

Proactima støttet Go-Ahead i etablering i Norge

Go-Ahead kjører nå tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen og har opprettet hovedkontor i Stavanger.