(+47) 4000 1933 post@proactima.com

Digitale verktøy

UX RISK

UXRisk er en moderne risikostyringsløsning for det globale markedet som er lett tilgjengelig for alle typer organisasjoner og sikrer at alle brukere er engasjert.

UXRisk løfter risikostyringen til et nytt nivå ved å bruke moderne teknologi og prosesstankegang for å gi en mer effektiv, komplett og engasjerende løsning for risikostyring.

CHEMIRISK

Løsningen er utviklet i fellesskap med industrigiganter som Equinor, ConocoPhillips, Shell, Aker BP og Total.

ChemiRisk bidrar til å utføre grove vurderinger av risiko knyttet til håndtering av kjemikalier, og tilfredsstiller kravene i henhold til norske og europeiske kjemikalie forskrifter. ChemiRisk hjelper deg med å identifisere kjemikalier og arbeidsprosesser der det er tilstrekkelig kontroll over eksponering, og avdekke behovet for videre vurdering.

Verktøyet kan brukes av alle næringer utsatt for kjemikalier.

E-læring & Klasseromskurs

Vi tilbyr en rekke e-læringskurs innen alle våre fagområder. I tillegg kan vi tilby tilpasset opplæring for din organisasjon, skreddersydd for å møte dine krav og i tråd med bedriftens standarder. Interessert i våre kurs eller skreddersydd opplæring? Kontakt Henriette Aashaug på e-post henriette.aashaug@proactima.com eller på +47 984 52 361.

Risikostyring

Risikoforståelse
Grunnleggende risikoanalyse
Risikoanalyse (10 studiepoeng)
Risikostyring (10 studiepoeng)
Helhetlig risikostyring
Risikovurdering av kjemisk helsefare

Beredskap

Beredskapstrening
Beredskap 2. linje
Beredskap 3. linje
Beredskap for kraftindustrien

HMS Ledelse

HMS for verneombud (40-timers kurs)
HMS for ledere
HMS for nye ansatte
Grunnleggende forståelse av petroleumsregelverket
HMS-regelverk – boring og brønn
Grunnleggende HMS-kurs
Grunnleggende miljøledelse for petroleumsindustrien
Gransking