Hva vi jobber med

Samfunnssikkerhet

Risikobildet i samfunnet er i stadig endring. Rekken av sikringshendelser som har rammet nasjonale og internasjonale virksomheter de siste årene er lang. Samfunnet, myndighetene og kundene forventer at din virksomhet kjenner og håndterer sikringsrisiko.

Helse og arbeidsmiljø

Proactima har stor erfaring med å løse utfordringer knyttet til arbeidsmiljøstyring og ledelse, kartlegging og målinger og kjemikaliehåndtering / kjemikalietjenester.

Virksomhetsstyring

Proactima har høy kompetanse innen virksomhetsstyring. Vårt motto er å hjelpe kunden til å bli bedre til å styre egen risiko. Vi har en helhetlig tilnærming til ledelse og styring og bruker hele vår faglige bredde når vi arbeider med virksomhetsstyring.

Ved hjelp av våre eksperter på kvalitetsledelse, risikostyring, arbeidsmiljø, ytre miljø, beredskap, informasjonssikkerhet og security får våre kunder hjelp til å etablere en robust og fleksibel virksomhetsstyring som kan forbedres og videreutvikles i takt med virksomhetens behov.

Risikostyring

Risikostyring

Proactima tilbyr rådgivning innen risikostyring for alle sektorer, og har bidratt til å løse utfordringer innen blant annet petroleums- og gassindustrien, det nasjonale helsevesenet, transportsektoren, kraftindustrien og strømforsyningen og informasjon og kommunikasjonssektoren.

Beredskap og krisekommunikasjon

Proactima tilbyr ledende kompetanse innen krise- og beredskapstjenester. Vi kan bistå med å utvikle alle deler av en komplett beredskaps­organisasjon og har offentlige og private kunder både nasjonalt og internasjonalt i mange sektorer.

Krisehåndtering

Sikring - security

Vi hjelper deg med effektiv håndtering av sikringsrisiko – for å ta vare på dine verdier

Bærekraft

Proactima har målsatt seg å bistå med tjenester knyttet til samfunnskritiske prosesser. Bærekraftsmålene i dagens samfunn angår oss alle. Vårt utgangspunkt er derfor å skape bærekraftig utvikling.

Bærekraft

Våre tjenester

Vårt mål er å hjelpe våre kunder til bedre å håndtere sine egne risikoer. Proactima leverer det gjennom konsulenttjenester, verktøy og opplæring.