Home 2022

Archives

Bærekraft

Bærekraft i verdikjeder

Dine leverandører kan bidra til at du oppnår dine bærekraftsmål. Samtidig er det nå lov pålagt å vise hvordan du samhandler med din leverandører...
Bærekraft

Handlingsplan

Virksomheten har satt seg tydelig mål, visjon og strategi. Noen setter seg mål i 2030 eller 2050. Men å fremvise en troverdig plan for...
Bærekraft

Grønn forretningsutvikling

"Environment", "Social", "Governance", gjerne oversatt til Miljø, Samfunnsansvar og Selskapsstyring, er samlebetegnelser på de aspektene som inngår i det å utvikle et fremtidsrettet og...
Bærekraft

Aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester,...
Bærekraft

Gapanalyse EU taksonomi

Har du investeringer eller skal ta opp lån vil det fra nå av komme krav til å si noe om hvor bærekraftig investeringer er....
Bærekraft

Støtte til ESG-rapportering

Stadig økende krav til å vise at du som leder og virksomhet forstår bærekraft og konsekvensene og unnvike risikoene i en overgang til et...
Bærekraft

Bærekraftig leverandørutvikling

Innkjøpsstrategien er et viktig premiss for samarbeid samt kjøp/salg. For at leverandører skal bidra raskest mulig i overgangen til mer bærekraftig samfunn og du...
Bærekraft

Modellering og bærekraftstrening for ledere og styre

ESG, eller bærekraft, er en dimensjon i alt en virksomhet foretar seg, og kan ikke defineres ned til et fagfelt. Environment, Social, Governance,...
Bærekraft

Overgang til integrerte ESG-systemer og rapportering

Interessenter som banker, aksjonerer, kunder (private, offentlige, internasjonale) og leverandører ber om produkt- eller tjenesteutvikling som bidrar til å redusere klimautslipp, øke biomangfold, fremmer...
Bærekraft

Ledelsesrådgiving

Rådgivning for å bistå ledelse eller styre for å styrke driften og bunnlinjen i en overgangsfase, sammenslåing, markedsturbulens mm. Tjenestene inkluderer; utarbeide strategi, bygge...

Aktuelt

chains

Hydrogen! – mye mer enn jakten på billig fornybar strøm

- Hvem skal gjøre hva, hvor? Og når. Hvem bestemmer, og når tar vi beslutninger. Uten et styringssystem blir ideen en kortlevd suksess, sier Christian.