Fra design og bygging og inn i driftsfasen – våre metoder, verktøy og kompetanse hjelper deg til sikker drift og kontroll på storulykkerisiko. Risikovurderingene og analysene vi gjør sikrer deg beslutningstøtten du trenger for å sørge for at både interne krav og myndighetskrav til risikoaspektkriterier overholdes.

Proactimas spesialister utfører et bredt spekter av sikkerhets- og risikovurderingstjenester for industri, olje og gass, kraft og infrastruktur og fornybar energi.

  • kvantitative risikoanalyser (QRA)
  • beredskapsanalyser
  • analyser av rømning, evakuering og redning
  • risiko- og sårbarhetsanalyser
  • skipstrafikk og kollisjonsanalyser
  • spredningsanalyser
  • eksplosjonsmodellering og brannmodellering
  • område-spesifikke risiko- og beredskapsanalyser
  • verifisering og optimalisering 

Våre analytikere leverer brann-, eksplosjons- og strømningsanalyser som utføres ved hjelp av sertifiserte CFD-verktøy.

Proactima-konsulenter har lang erfaring og sterke analytiske egenskaper. Konsulentene jobber tett i team internt i egen faggruppe, samt i viktige grensesnitt inn mot operasjonell og teknisk sikkerhet, barrierestyring og beredskap. Vi bistår deg med å ha kontinuerlig fokus på storulykkespotensiale, bistår i optimalisering, forebyggende tiltak og strategier, og analyserer sårbarheter i sikkerhetssystemene dine.