I Proactima utfører vi teknisk og operasjonell rådgiving og analyse – fra maskinrommet til styrerommet. I arbeidet vårt kombinerer vi teknisk fagkompetanse med regelverkskompetanse og operasjonell erfaring – og leverer struktur og kompetanse i samspill med kultur og lederskap.

Gjennom helhetlig forståelse og respekt for det komplekse, gir våre konsulenter deg beslutningsstøtte til sikker utforming og drift.

Spesialistene våre utfører et bredt spekter av sikkerhets- og risikovurderingsrelaterte oppgaver for industri, olje og gass, kraft og infrastruktur og fornybar energi.

Slik har du beslutningstøtten du trenger til å utforme og drifte installasjoner. For at du skal overholde prosedyrer, kriterier og krav fra både myndigheter og egen bedrift, utfører vi solide risikovurderinger og gir råd som du kan stole på.

  • pålitelighet og tilgjengelighet
  • gransking
  • barrierestyring, ytelseskrav
  • sikkerhetsstrategi
  • teknisk sikkerhet
  • kvalitative risikoanalyser
  • vedlikeholdsplanlegging og oppfølging
  • operasjonell risikostyring og rådgiving

Analytikerne våre leverer et bredt spekter av studier innen pålitelighet og tilgjengelighet, som for eksempel produksjonstilgjengelighet og sikkerhetsintegritetsnivå (SIL-studier) for instrumenterte sikkerhetssystemer.

Konsulentene våre har en metodisk og strukturell tilnærming, samt gode verktøy for å se på årsakssammenhenger, og inngående kjennskap til tematisk læring etter hendelser. Dette benytter vi til fordel for våre kunder på tvers av våre tjenester; fra gransking, til barrierestyring, gjennom teknisk sikkerhet, til vedlikehold, drift og operasjonell risiko.