Proactima har landets ledende fagmiljø på samfunnssikkerhet og beredskap. Våre fageksperter setter dagsorden, utformer rammebetingelser og veiledere – og har i over 20 år styrket beredskapsevnen til offentlig sektor og næringslivet; hele tiden for å skape et tryggere samfunn.

Sikkerhet og beredskap er et fag i kontinuerlig utvikling, fordi truslene og risikobildet i samfunnet hele tiden er i endring. Vi gir deg kunnskapen og tryggheten du trenger for å ta gode beslutninger, også når mange endringer skjer samtidig – og i høyt tempo.

Våre konsulenter har praktisk erfaring fra myndighetsrevisjoner, offentlige beredskapsorganer, nasjonale granskinger samt private og frivillige beredskapsaktører.

Vi er i front med metoder og verktøy som tilrettelegger for effektive arbeidsmetoder og resultater i krise- og beredskapssituasjoner. Metodene og verktøyene baserer seg på oppdatert kunnskap innen forskning og vår lange erfaring med hva som fungerer effektivt i praktisk krise- og beredskapsledelse. For eksempel har Proactima vært betydelig involvert i utvikling av Proaktiv stabsmetodikk, metodikk for interessenthåndtering i krisekommunikasjon, samt skandinavisk tilpasning av Incident Command System.

Vi kombinerer kriseledelse, risikostyring, krisekommunikasjon, ledelse og kultur slik at du får kompetansen og gjennomføringskraften du trenger til din krise- og beredskapsledelse.

Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap