Konsulenter med lidenskap
for bærekraft og trygghet

CEO Proactima

(+47) 918 62 484

Leder Forretningsutvikling og Strategisk salg

jts@proactima.com

(+47) 995 23 886

Avdelingsleder Teknisk og Operasjonell Rådgivning og analyse

kristin.myhre@proactima.com

(+47) 905 09 061

CEO Proactima Solutions

(+47) 402 14 307

Leder People and Culture

(+47) 412 46 453

CFO

(+47) 906 02 471

Avdelingsleder Strategisk Rådgivning og Analyse

(+47) 959 92 861

Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap og Virksomhetsstyring

(+47) 905 50 971

Konsulent Risikoanalyse

(+47) 957 34 291

Konsulent Beredskap og Security

(+47) 990 94 727

Gruppeleder Helse og Arbeidsmiljø

(+47) 958 31 810

Proactima er et privat eid aksjeselskap hvor stor andel av aksjonærene er ansatte i selskapet.

Proactima sitt styringssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001 standard:2015 og ISO 14001. Vårt metodeverk er basert på internasjonale standarder og prosesser. Vi arbeider systematisk med kunnskapsoverføring fra våre rådgivere til våre oppdragsgivere, og vice versa, for å sikre at vi hele tiden ligger i forkant av utviklingen og i henhold til beste praksis innenfor dette området.

Vårt styringssystem gir oss anledning til å dokumentere og forbedre våre metoder med hensyn til å imøtekomme behov og forventninger til våre kunder og interessenter.