I usikre tider preget av økonomiske utfordringer, energiknapphet, ekstremvær, digitale og fysiske trusler mot nasjonale interesser – ser samfunnet til det offentlige for kontroll og handlingskraft.

Samarbeid på tvers av sektorer er avgjørende for å øke den nasjonale beredskapsevnen og skape et trygt og bærekraftig samfunn. Kommuner, direktorater, fylker og staten skal sammen med næringslivet løse morgendagens utfordringer – og vi jobber tett på alle som skal bidra.

Vi samarbeider med Stortinget, Havindustritilsynet, Sokkeldirektoratet og en rekke andre direktorater, i tillegg til at vi har en omfattende rammeavtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hvor vi jobber med kommuner, statsforvaltere og en rekke tilsluttende offentlige virksomheter.

I samarbeidet med kundene våre trekker vi inn det brede spekteret vi har av konsulenttjenester, digitale verktøy, kurs og øvelser.

Konsulentene våre har høy faglig integritet og er lidenskapelig opptatt av å komme til bunns i utfordringer som påvirker risikobildet.

Gjennom alt fra beredskapsplanlegging, beredskapsøvelser, beredskapsplanverk, ROS- analyser, HROS-analyser og rådgivning jobber vi for å utgjøre forskjellen.