Kontakt oss

Søk og finn riktig person til å løse din utfordring.

COO

kristin.myhre@Proactima.com

(+47) 905 09 061

Konsulent Risikostyring og Bærekraft

(+47) 926 14 085

Konsulent Beredskap og Security

(+47) 990 94 727

CEO Proactima Solutions

(+47) 402 14 307

Konsulent Virksomhetsstyring

(+47) 992 83 884

Konsulent Risikostyring og Bærekraft

(+47) 954 81 849

Konsulent Virksomhetsstyring

(+47) 915 10 778

Konsulent Beredskap og Security

(+47) 482 24 662

Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap og Virksomhetsstyring

(+47) 905 50 971

CEO Proactima

(+47) 918 62 484

Konsulent Helse og Arbeidsmiljø

(+47) 920 55 948

Konsulent Virksomhetsstyring

(+47) 455 14 384