Mange deler av samfunnet må jobbe sammen for at fremtidens mobilitet og transport skal være trygg, effektiv og grønn.

Proactima har et anerkjent fagmiljø og lang erfaring fra bransjene som skal forbedre morgendagens mobilitet og transport.

Vi bidrar med ressurser, regelforståelse, kunnskap, opplæring, fasilitering – og er tett på det siste innen forskning og utvikling. Med strategisk, taktisk og operativ erfaring med risikostyring – og evne til å bidra hele veien fra kultur og lederutvikling til digitale verktøy – gir vi deg trygghet i at prosessen og beslutningene dine blir trygge.