Proactima tilbyr en rekke e-læringskurs innen alle våre fagområder. Vi skreddersyr også klasseromsundervisning for å møte dine krav og tilpasninger.

Våre e-læringskurs er tilgjengelig på kursplattformene HSE Academy og Trainingportal (olje og gass, samt maritim).

Vi organiserer alle former for opplæring, trening og øvelser innen krise- og beredskap, enten som standardløsninger, eller tilpasset organisasjonen, driften og plasseringen. Vi bidrar gjerne med opplæring og coaching for alle roller og team i en beredskapsorganisasjon, diskusjonsøvelser, spilløvelser og fullskalaøvelser.

Våren 2023 sluttet alle operatører på norsk sokkel seg til strukturen i Incident Command System (ICS). For å stå i en lengre oljevernhendelse over tid, er store som små operatører avhengige av å hente inn kompetent personell fra hverandre. Proactima er eneste norske tilbyder av klasseromskurset ICS 300 og e-læringskursene ICS 100 og ICS 200.