Selskaper med god styring og struktur lykkes i lengden. I over 20 år har vi hjulpet virksomheter som din med å oppnå robusthet, vekst, samsvar og konkurransefortrinn – ved å få god kontroll gjennom helhetlig virksomhets- og risikostyring.

Proactima har lang erfaring med å etablere, forbedre og revidere ledelsessystemer og styringssystemer for både nystartede og etablerte virksomheter i Norge.

Vi støtter deg med å oppnå store mål, samsvar og bedre kvalitet – og vi støtter deg hele veien gjennom implementering av nye strategier, organisasjonsendringer, sammenslåinger og integrasjoner. En lang rekke internasjonale virksomheter som har etablert seg i Norge med å tilpasse seg myndigheters krav og forventninger blitt støttet av Proactima.

I Proactima har vi et helhetlig syn på hvordan kultur, struktur, kompetanse og lederskap er forutsetninger for å lykkes i lengden med god risikostyring. Vi gir kun råd vi tror på. Råd om løsninger som fungerer i praksis. Vår mening er at god styring og bærekraftige forretningsprinsipper er en positiv kraft for utvikling av selskaper, og samfunnet som helhet.

Utvikling og forbedring av styringssystemer har vi lang erfaring med, og en rekke nystartede og etablerte virksomheter har fått støtte fra oss når de skal tilpasse seg myndigheters krav og forventninger.

Vår erfaring med ulike ISO systemstandarder, som ISO 9001 for kvalitetsledelse, ISO 14001 for miljøledelse, ISO 19011 for revisjon av styringssystemer strekker seg bredt. Vi har deltatt i komitéarbeid ved utvikling av 9001:2015 og 31000:2018.