Konsulenter med lidenskap
for bærekraft og trygghet

Proactima sin misjon og bidrag er mer relevant enn noen gang. Vi går på jobb hver dag for å gjøre en forskjell og for å bidra til et trygt og bærekraftig samfunn. Vi skal være en del av løsningen.

For andre året på rad publiserer vi vår bærekraftsrapport. Rapporten beskriver hvordan vår virksomhet påvirker miljøet, klimaet og samfunnet, samt hvordan overgangen til lavutslippssamfunnet påvirker virksomheten.

Videre beskriver vi hvordan selskapet tar tak i finansiell risiko og forretningsmuligheter som følge av disse endringene.

«Vi befinner oss i en tid med betydelige geopolitiske utfordringer. I 2022 har vi virkelig fått kjenne på konsekvensene av krigen i Europa, med et økt konfliktnivå, strøm­krise og voksende uro i de globale finansmarkedene. Videre blir vi stadig minnet på de katastrofale konsekvensene av en klimakrise som akselererer i fart og i omfang. Samlet gjør dette at enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet rundt oss kan oppleve en følelse av usikkerhet og utrygghet for både nåtid og fremtid.»