Hva vi gjør

Proactima er et annerledes konsulentselskap og bygger på tydelige verdier; integritet, kompetanse og balanse.

Mann skjermer sjakkbrikke fra risiko.

Risikostyring

Vi tilbyr rådgivning innen risikostyring for alle sektorer, og har bidratt til å løse utfordringer innen blant annet petroleums- og gassindustrien, det nasjonale helsevesenet, transportsektoren, kraftindustrien og strømforsyningen og informasjon og kommunikasjonssektoren.

Samfunnssikkerhet

Risikobildet i samfunnet er i stadig endring. Rekken av sikringshendelser som har rammet nasjonale og internasjonale virksomheter de siste årene er lang. Samfunnet, myndighetene og kundene forventer at din virksomhet kjenner og håndterer sikringsrisiko.

Helse og arbeidsmiljø

Vi har stor erfaring med å løse utfordringer knyttet til arbeidsmiljøstyring og ledelse, kartlegging og målinger og kjemikaliehåndtering / kjemikalietjenester.

Virksomhetsstyring

Vi har høy kompetanse innen virksomhetsstyring. Vårt motto er å hjelpe kunden til å bli bedre til å styre egen risiko. Vi har en helhetlig tilnærming til ledelse og styring og bruker hele vår faglige bredde når vi arbeider med virksomhetsstyring.

Ved hjelp av våre eksperter på kvalitetsledelse, risikostyring, arbeidsmiljø, ytre miljø, beredskap, informasjonssikkerhet og security får våre kunder hjelp til å etablere en robust og fleksibel virksomhetsstyring som kan forbedres og videreutvikles i takt med virksomhetens behov.

Proactima - Risikostyring

Teknisk og operasjonell sikkerhet

Våre analytikere har lang erfaring innen feltene pålitelighet, tilgjengelighet, sikkerhets- og risikostudier.

Vi utfører et bredt spekter av brann-, eksplosjons- og strømningsanalyser ved hjelp av sertifiserte CFD-verktøy.

Pandemi og kontinuitetsplanlegging

Koronakrisen og virksomheters behov for risikostyring, beredskap, kriseledelse og krisekommunikasjon, har gjort at vår kunnskap og erfaring nå er mer relevant enn noen gang. Vi kan hjelpe med verktøy, kurs, analyser av situasjonsbildet og operativ håndtering.

Koronavirus-og-beredskap. Foto: Adobe Stock
Krisehåndtering

Beredskap og krisekommunikasjon

Vi tilbyr ledende kompetanse innen krise- og beredskapstjenester. Vi kan bistå med å utvikle alle deler av en komplett beredskaps­organisasjon og har offentlige og private kunder både nasjonalt og internasjonalt i mange sektorer.

Bærekraft

Proactima har målsatt seg å bistå med tjenester knyttet til samfunnskritiske prosesser. Bærekraftsmålene i dagens samfunn angår oss alle. Vårt utgangspunkt er derfor å skape bærekraftig utvikling.

Bærekraft

Sikring - security

Vi hjelper deg med effektiv håndtering av sikringsrisiko – for å ta vare på dine verdier

Noe vi kan hjelpe deg med?

Vi har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.