Karianne Haver

Posisjon: Konsulent Risikoanalyse
Telefon: 95734291

Karianne Haver er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk ved NTNU og har mer enn 15 års erfaring innen risiko- og virksomhetsstyring, beredskap og HMS-styring. Hun har bred erfaring med utvikling av rammeverk og metoder for helhetlig risikostyring og risikoanalyser, og anvendelse innen ulike bransjer som petroleum, kraft, samferdsel og offentlig sektor.

Karianne har bred erfaring med gjennomføring av risikoanalyser; både fra et myndighetsperspektiv, i et områdeperspektiv, fra et overordnet / helhetlig selskapsperspektiv til mer detaljert kvalitativ og kvantitativ modellering og anvendelse innen helse-, miljø- og sikkerhetsmessige områder. Karianne har i flere år jobbet opp mot offentlig forvaltning og myndigheter, hun bistår med utarbeidelse av ROS-analyser og risikostyring på både departements- og kommunenivå og har skrevet flere nasjonale veiledere i risikostyring / risikoanalyse for flere sektorer. Hun har deltatt i flere prosjekter for Petroleumstilsynet knyttet til metodeutvikling for å forebygge og vurdere risiko forbundet med ulykker fra petroleumsvirksomhet i et forvaltningsperspektiv. Hun har også gjennomført en rekke ROS-analyser for vegtunneler, veganlegg og transformatorstasjoner og kraftanlegg.