Kjell Borstad

Posisjon: Konsulent Helse og Arbeidsmiljø
Telefon: +4797503340

Kjell Borstad er utdannet sivilingeniør i maskinfag fra Norges Tekniske Høgskole (NTH) i 1988 og har mer enn 20 års erfaring fra flere ulike bransjer. Kjell har mange års erfaring som HMS-leder i olje- og gassutviklingsprosjekter og har siden 2017 vært engasjert som leder av HMS og teknisk sikkerhet i karbonfangstprosjektet ved Norcem i Brevik.

Kjell har også mange års erfaring som risikoanalytiker med ansvar for kollisjonsstudier, fallende last studier, helikopterrisiko, sårbarhetsanalyser, beredskapsanalyser og installasjonsrisikoanalyser både på landanlegg og offshore. Før 2007 arbeidet Kjell hovedsakelig med ulike problemstillinger relatert arbeidsmiljø og eksponering for helseskadelige stoffer i regi av Buskerud Bedriftshelsetjeneste, Volvat Bedriftshelsetjeneste og Ullevål Universitetssykehus. Han var også mye benyttet foredragsholder innen emnet fysisk/kjemisk arbeidsmiljø i denne perioden.