Home 2022

Archives

Bærekraft

Bærekraft i verdikjeder

Dine leverandører kan bidra til at du oppnår dine bærekraftsmål. Samtidig er det nå lov pålagt å vise hvordan du samhandler med din leverandører...
Bærekraft

Handlingsplan

Virksomheten har satt seg tydelig mål, visjon og strategi. Noen setter seg mål i 2030 eller 2050. Men å fremvise en troverdig plan for...
Bærekraft

Grønn forretningsutvikling

"Environment", "Social", "Governance", gjerne oversatt til Miljø, Samfunnsansvar og Selskapsstyring, er samlebetegnelser på de aspektene som inngår i det å utvikle et fremtidsrettet og...
Bærekraft

Aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester,...
Bærekraft

Gapanalyse EU taksonomi

Har du investeringer eller skal ta opp lån vil det fra nå av komme krav til å si noe om hvor bærekraftig investeringer er....
Bærekraft

Støtte til ESG-rapportering

Stadig økende krav til å vise at du som leder og virksomhet forstår bærekraft og konsekvensene og unnvike risikoene i en overgang til et...
Bærekraft

Bærekraftig leverandørutvikling

Innkjøpsstrategien er et viktig premiss for samarbeid samt kjøp/salg. For at leverandører skal bidra raskest mulig i overgangen til mer bærekraftig samfunn og du...
Bærekraft

Modellering og bærekraftstrening for ledere og styre

ESG, eller bærekraft, er en dimensjon i alt en virksomhet foretar seg, og kan ikke defineres ned til et fagfelt. Environment, Social, Governance,...
Bærekraft

Overgang til integrerte ESG-systemer og rapportering

Interessenter som banker, aksjonerer, kunder (private, offentlige, internasjonale) og leverandører ber om produkt- eller tjenesteutvikling som bidrar til å redusere klimautslipp, øke biomangfold, fremmer...
Bærekraft

Ledelsesrådgiving

Rådgivning for å bistå ledelse eller styre for å styrke driften og bunnlinjen i en overgangsfase, sammenslåing, markedsturbulens mm. Tjenestene inkluderer; utarbeide strategi, bygge...

Aktuelt

1. juli 2022 trer Åpenhetsloven i kraft – er din virksomhet...

Åpenhetsloven eller Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, trer i kraft 1. juli 2022. Proactima har erfarne konsulenter...