Home 2020

Archives

To personer bruker et system for internrevisjon

Beredskap 2. og 3. linje

Beredskap 2. og 3. linje Petroleumstilsynets (Ptil) definisjon av beredskap er: ”Det å være forberedt til innsats for å kunne håndtere kritiske situasjoner” Proaktiv beredskapsledelse innebærer å...
To personer bruker et system for internrevisjon

Beredskapsledelse i kraftforsyningen

Beredskapsledelse i kraftforsyningenDefinisjonen av beredskap er:”Det å være forberedt til innsats for å kunne håndtere kritiske situasjoner og ekstraordinære hendelser.”Julen 2011 ble Norge hardt...
To personer bruker et system for internrevisjon

Incident Command System – Incident Management System

Incident Command System – Incident Management SystemProactima har i en årrekke bistått organisasjoner med å etablere beredskapsorganisasjoner og tilhørende rutiner som er tilpasset ICS/IMS....
To personer bruker et system for internrevisjon

Kontinuitetsledelse – Business Continuity Management

Kontinuitetsledelse – Business Continuity ManagementMed dagens tette koblinger og interaktive samfunn er flere og flere organisasjoner opptatt av å sikre kontinuitet i produksjon og...
To personer bruker et system for internrevisjon

Beredskapsrevisjoner – ISO standard

Beredskapsrevisjoner – ISO standardVi gjennomfører også revisjoner innen krise- og beredskap for organisasjoner og deres underleverandører. Revisjoner utføres i henhold til anerkjente metoder, for...
To personer bruker et system for internrevisjon

Beredskapsevaluering

BeredskapsevalueringSom et ledd i et systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid leverer Proactima tjenester innen evaluering, revisjon og verifikasjon innen krise- og beredskap. Proactima tilbyr evaluering...
Arbeidsmiljø

Beredskapsanalyse

BeredskapsanalyseStadig flere ser behov for, og gjennomfører, beredskapsanalyser for å sikre en målrettet dimensjonering av sin beredskap.Beredskapsanalyser reduserer tilfeldigheter innen valg av beredskap, gir...

Bevissthetstrening

En nødvendig forutsetning for å redusere sårbarheter er god styring av sikring og relatert risiko. Proactima har omfattende erfaring med å vurdere styringsmodenhet i...

Beredskapsøvelser

Øvelser kan brukes både som opplærings- og treningsmetode samt for å bekrefte en organisasjons ferdigheter innen krise- og ulykkehåndtering.Proactima har lang erfaring med å...
To personer bruker et system for internrevisjon

Krise- og beredskapsledelse

Som leder er det viktig å erkjenne at krise- og beredskapsledelse er et strategisk virkemiddel for å sikre de viktigste verdiene til organisasjonen ved...

Aktuelt

1. juli 2022 trer Åpenhetsloven i kraft – er din virksomhet...

Åpenhetsloven eller Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, trer i kraft 1. juli 2022. Proactima har erfarne konsulenter...