TEMA

Bærekraft

Proactima har målsatt seg å bistå med tjenester knyttet til samfunnskritiske prosesser. Bærekraftsmålene i dagens samfunn angår oss alle. Vårt utgangspunkt er derfor å skape bærekraftig utvikling.

Vi kan bistå virksomheter som vil arbeide målrettet for å få til en bærekraftig utvikling. Våre tjenester retter seg mot både private næringsliv og offentlig sektor og inkluderer bevisstgjøring og kompetanseutvikling, ledelses strategi og implementering, samt bærekrafts dokumentasjon.

Ta kontakt

Trine Solvang Nikolaisen startet i Proactima

I Proactima vil Trine jobbe hovedsakelig med strategisk rådgivning innenfor ESG og bærekraft.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Vi forenkler det komplekse – en praktisk tilnærming til ESG

Mange av våre kunder opplever nye krav og forventninger fra sine viktigste interessenter til hva de må gjøre for å være en ansvarlig samfunnsaktør og et attraktivt investeringsobjekt.

Proactima har utviklet unik varsling av lakselus-spredning

Proactima har utviklet en simuleringstjeneste som forutsier hvor og hvordan havstrømmene beveger seg mellom fiskeoppdrettsanlegg.