TEMA

Bærekraft

Proactima har målsatt seg å bistå med tjenester knyttet til samfunnskritiske prosesser. Bærekraftsmålene i dagens samfunn angår oss alle. Vårt utgangspunkt er derfor å skape bærekraftig utvikling.

Vi kan bistå virksomheter som vil arbeide målrettet for å få til en bærekraftig utvikling. Våre tjenester retter seg mot både private næringsliv og offentlig sektor og inkluderer bevisstgjøring og kompetanseutvikling, ledelses strategi og implementering, samt bærekrafts dokumentasjon.

Ta kontakt

Trond Winther

Posisjon:CEO
Telefon: +47 952 94 191
E-post: trond.winther@proactima.com.
Trond Winther er CEO i Proactima.

Proactima har utviklet unik varsling av lakselus-spredning

Proactima har utviklet en simuleringstjeneste som forutsier hvor og hvordan havstrømmene beveger seg mellom fiskeoppdrettsanlegg.

Proactima kartlegger for NVE hvordan tingenes internett (IoT) brukes i dagens kraftforsyning

På oppdrag fra NVE har Proactima utarbeidet en kartleggingsrapport om bruk av tingenes internett (IoT) i dagens kraftforsyning.

Et sunt arbeidsmiljø krever riktige arbeidsmiljø-standarder

Grenseverdier utgjør et viktig grunnlag for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø