Hva vi gjør:

Bærekraft

Proactima bidrar til et bærekraftig samfunn ved å hjelpe våre kunder i å forstå og håndtere trusler og muligheter knyttet til bærekraft og ESG.

Parisavtalen og FNs bærekraftsmål setter scenen for raske endringer i hvordan samfunnet, bedrifter og enkeltpersoner forholder seg til klimautfordringene og overgangen til en bærekraftig fremtid. Mange av våre kunder opplever nye krav og forventninger fra sine viktigste interessenter til hva de må gjøre for å være en ansvarlig samfunnsaktør og et attraktivt investeringsobjekt.

Dette drives delvis av en offentlighet som i økende grad er opptatt av overgangen til lavutslippssamfunnet, men også av finans- og investormiljøene, som med utgangspunkt i EUs taksonomi (rammeverk) for bærekraftige investeringer, krever innsikt i og vektlegger bedriftenes risikoprofil knyttet til klima og miljø. Mange føler seg utfordret av hurtigheten i endringene og i kompleksiteten knyttet til ESG.

Vi opplever samtidig at mange har en tendens til å gjøre dette vanskeligere enn det det trenger å være. I god Proactima-ånd er vår tilnærming å «utfordre det etablerte» og «forenkle det komplekse». I møtet med våre kunder benytter vi oss av en pragmatisk tilnærming til ESG. Vi tar utgangspunkt i det selskapet allerede har på plass og er opptatt av at arbeidet skal være en integrert del av virksomhetens øvrige målstyring, strategi og prosesser.

Vi bistår kundene våre innen følgende hovedområder:

  • Forstå og inkludere implikasjonene av ESG og klimarelatert risiko i selskapets forretningsstrategi
  • Definere en effektiv og riktig prioritert tilnærming til styring av bærekraft i virksomheten
  • Identifisere og foreslå effektive tiltak for å forbedre selskapets bærekraft
  • Kommunisere og rapportere rundt ESG og bærekraft til ulike interessenter på en hensiktsmessig måte (inkluderer bærekraftsrapportering og TCFD-rapportering)
  • Øke kompetansen i selskapet gjennom kurs og opplæring
  • Bistå kunder med implementering- og gjennomføring av aktsomhetsvurderingsprosesser for å redusere risiko for negativ påvirkning på menneskerettighetene.
ESG Community Member - banner

Kontaktpersoner

Tjenester