TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Strategisk kommunikasjon under kriser

Strategisk kommunikasjonsarbeid må ha som formål å sikre profesjonell omgang med relevante målgrupper, slik at omtale reflekterer og styrker virksomhetens faktiske utvikling, omdømme og grunnverdier.

Proactima kan bistå med løpende kommunikasjonsfaglig råd, både i forhold til daglig operativt virke og i forbindelse med hendelser av større eller mindre omfang. Våre konsulenter har selv ledet kommunikasjonsavdelinger i tett samarbeid med ledelsen av virksomhetene og har omfattende erfaring med å løse daglige utfordringer gjennom kommunikasjonsfaglige virkemidler. Våre rådgivere fungerer som coach til ledere i forskjellige virksomheter og bidrar med både strategiske føringer og ideer til operative initiativer og tiltak.

Basert på oppdrag for en rekke virksomheter har Proactima opparbeidet seg beste praksis for mange strategiske utfordringer knyttet til krisehåndtering. En viktig del av dette arbeidet vil blant annet være å forberede klare, entydige budskap som minimaliserer misforståelser og mistolkninger hos viktige målgrupper.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring...

Proactima og Skanska inngår rammeavtale

Proactima har inngått en ny rammeavtale innen HSEEQ-tjenester med...

Oda Renate Nødtvedt starter i Proactima i dag

Vi har gleden av å presentere Oda Renate Nødtvedt som...

Proactima og Vår Energi inngår rammeavtale

Rammeavtalen for HSSEQ-tjenester ble signert fredag 4. juni og er gjeldende for 5 år.