Stikkord: Capricorn Norge

Proactima støtter Sval Energi

2. juni ble Capricorn Norge en del av Sval Energi etter et vellykket oppkjøp og påfølgende integrasjonsprosjekt. Proactima har bistått med prosjektstyring og fagkompetanse for å sikre at integrasjonsprosjektet ble gjennomført som planlagt og i henhold til de mål som var definert. Dette ble oppnådd til tross for de utfordringer som Covid-19 har representert for prosjektet, bedriften og samfunnet de siste månedene.

Opprinnelig bisto Proactima Solveig Gass (nå Sval Energi) i å bli pre-kvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel i starten av 2020. Da det ble klart at de skulle kjøpe Capricorn Norge, ble Proactima også involvert i denne prosessen basert på selskapets lange erfaring med integrasjonsprosjekter på norsk sokkel. Proactima sin effektive modell for slike prosjekter tar utgangspunkt i prinsipper for god endringsstyring med en klar forståelse av hvor organisasjonen er, og tydelig beskrivelse av hvor den skal være ved Dag 1, som et integrert selskap. Videre sikres riktig fokus og måloppnåelse gjennom god planlegging og helhetlig risikostyring på tvers av de ulike arbeidsstrømmene, hvor nøkkelpersonell fra begge selskaper deltar.

«Proactima sin kompetanse, kapasitet og verktøykasse har vært en viktig del av suksessen for integrasjonsprosjektet», sier Abdelkarim Abbou, CEO i Sval Energi. «Proactima sine konsulenter har jobbet tett med oss i prosjektet, ledet oss trygt i gjennom de ulike fasene og bidratt til at vi hele tiden har hatt fokus på og brukt energien på de rette tingene. Jeg vil benytte anledningen til å takke Proactima-teamet for innsatsen og ser frem til et fortsatt godt samarbeid på andre områder og nye prosjekt», avrunder han.

Abdelkarim Abbou, CEO i Sval Energi (Bilde fra sval-energi.no)