Stikkord: Samfunssikkerhet

Proactima er godkjent som Recognized Security Organization

Proactima har blitt godkjent som Recognized Security Organization – RSO – fra Kystverket. Det betyr at selskapet nå er klarert for å gjennomføre sårbarhetsutredninger og utarbeide sikringsplaner for havneanlegg langs hele kysten.

For å bli godkjent som sikringsvirksomhet krever Kystverket både formalkompetanse og realkompetanse. Disse kravene har Proactima oppfylt.

Proactima i internasjonal ekspertgruppe

Jonas Eriksen fra Proactima er oppnevnt som norsk ekspert i en internasjonal gruppe som skal utarbeide ny ISO-standard for samfunnssikkerhet. Den nye standarden skal gjelde for byer som skal gjennomføre store arrangement. En skikkelig fjør i hatten både for Jonas og for Proactima!  

Jonas jobber på Proactimas kontor i Bergen og var gjennom jobben som samfunnssikkerhetskoordinator sterkt engasjert i Sykkel-VM i Bergen i 2017. Erfaringene fra Bergen, og fra liknende arrangement verden over, er at arrangementene oftest blir mye dyrere enn budsjettert og at risikoen i bysamfunnet øker betydelig. Også i Bergen sprakk de økonomiske kalkylene, men tilleggsrisikoen for Bergensregionen ble i stor grad nøytralisert gjennom systematisk og grundig samarbeid og risikoreduserende tiltak.

Pris for forebyggende arbeid

Og det er nettopp dette forebyggende arbeidet som har vakt nasjonal og internasjonal oppsikt – og som gjorde at det ble tatt initiativ for å utvikle en egen ISO-standard innen samfunssikkerhet for byer som skal planlegge og gjennomføre store arrangement. Den nye ISO-standarden innen samfunnssikkerhet har fått betegnelsen «ISO/TC292 WG7 Guideline for events».

Ekspertgruppen skal ledes av beredskapssjefen i Bergen kommune, Ivar Konrad Lunde, på vegne av Standard Norge. Bergen kommune fikk forøvrig Samfunnssikkerhetsprisen for 2017 for det forebyggende arbeidet i forbindelse med Sykkel-VM. Prisen ble utdelt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

ISO er en forkortelse for International Organization for Standardization. ISO kommer av det greske ordet «lik», og utgir standarder innenfor en rekke områder.  

Arbeidet starter opp i Bangkok i september og skal gå over tre år.